Народното събрание прие окончателно промените в Закона за омбудсмана

С новите текстове общественият защитник и неговият заместник вече ще се избират с явно гласуване, а предложения за избор на омбудсман ще могат да правят както народните представители и парламентарните групи, така и юридическите лица с нестопанска цел.

виж повече >

г-жа Маргарита Петрова, Анверс, Белгия

Уважаеми господин Ганев,

Благодаря за Вашата експедитивност, за изчерпателния и компетентен отговор, както и за напътствията за възможни по-нататъшни мои действия!

С уважение,

Маргарита Петрова