Мая Манолова оглави мрежа на балканските омбудсмани

На форума в София бе подписана и декларация за подкрепа и сътрудничество при защита на човешките права в региона

виж повече >

г-жа Маргарита Петрова, Анверс, Белгия

Уважаеми господин Ганев,

Благодаря за Вашата експедитивност, за изчерпателния и компетентен отговор, както и за напътствията за възможни по-нататъшни мои действия!

С уважение,

Маргарита Петрова