Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

г-н Петър Пръмов, гр. Баня

 


По повод жалба №1162 от Петър Пръмов, гр.Баня, община Карлово и положените усилия от омбудсманската институция (непосредствен ангажимент на експерта г-жа Снежана Гапова) се получи следното писмо:
      
„Уважаеми г-н Ганев,
             Благодарност от името на всички ни. Бъдете жив и здрав и все така с чест отстоявайте институцията, която оглавявате.
             Вашият отговор е много ценен за нас и единственият достоверен, за което благодарим!”