Омбудсман на Република България - доц. Цветомир Конов, гр. Русе

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

доц. Цветомир Конов, гр. Русе

                                                     До Омбудсмана
                                                     на Република България
                                                     г-н Гиньо Ганев
 
 
 
         Уважаеми Г-н Ганев,

         В края на месец май, към сектор «Приемна» подадох жалба, регистрирана с вх. № 1218 от 02.06.2010 г., във връзка с куп административни нарушения на ОСЗГ в Севлиево.  Не след дълго от отдел “Благоустройство и проблеми на собствеността” ми се обади Вашата служителка, гл. експерт г-жа Снежана Гапова. Изненадата от моя страна беше налице, тъй като не бях оставил много лични данни за контакт и въпреки това тя ме издири и се свърза с мен. От нея разбрах, че е натоварена с разглеждане на проблема по моята жалба.
         След проведени два разговора, за получаване на допълнителна информация по случая, не след дълго получих и отговор. Отговорът, разбира се напълно ме удовлетвори, но не защото това беше и очакван отговор за мен, а защото от него пролича професионализма в работата на Вашата служителка.     
         Уважаеми г-н Ганев, не е лесно, у нас в днешно време, да се довериш на една институция. Разбираемо е защо. Затова едно такова внимание към обикновения човек не може да остане незабелязано. Желая да изкажа истинското си удовлетворение от работата на г-жа Снежана Гапова и ръководената от Вас институция. Това е надежда, че нещата могат да се променят към по-добро, стига да имаме общата воля. Вярвам, че с работата си, институцията Омбудсман на Република България, ще продължава да е един необходим обществен коректив, в полза на хората.
 
       Пожелавам на Вас и служителите Ви здраве, вещина и високо доверие в работата си.
       
         Сърдечно Ви благодаря!
 
 
         16.07.2010 г.
         Русе
                                      С уважение:               ( П )
                                                        ( доц. Цветомир Конов )