Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

г-н Благомир Захариев, гр. София

Здравейте г-н Ганев,
 
Бих искал да благодаря за човешкото и професионално отношение на Вашият екип към проблемите, свързани с матурата по география, които представих в сигнал до Вас, вх. 1268 от 09.06.2010 г.
Разбирам ограничените правомощия, които имате, но считам, че ангажираността и всеотдайността на екипа Ви, и по-конкретно на г-жа Юлия Касалийска от отдел "Образование, здравеопазване и екология", ще спомогнат посочените в сигнала проблеми да не се повтарят занапред. Макар да изпратих сигнала и на Председателя на народното събрание, на Президента и на Министър-председателя, на практика само от Вас получих конкретна помощ и разбиране, не толкова аз, колкото ощетените десетки хиляди зрелостници.
Още един път Ви благодаря за ангажираността и професионализма.
 
Благомир Захариев