Омбудсманът Мая Манолова събира граждани и експерти за мръсния въздух

Омбудсманът Мая Манолова организира обществена дискусия по проблемите с наднорменото замърсяване на въздуха, която ще се състои утре, 24 януари 2019 г., от 14.00 часа в сградата на институцията / гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22/.

виж повече >

Омбудсманът защити правото на гражданка на добро административно обслужване

До омбудсмана на Република България постъпи жалба от г-жа Светла Таскова във връзка с различно идентифициране на адреса, на който живее и неудобствата, които това създава за нея и нейните близки. Въпреки, че е подадено заявление за установяване на точния адрес до Столична община – район „Лозенец” и дължимата такса за услугата „установяване на административен адрес” е заплатена, проблемът остава нерешен. Г-жа Таскова се обръща към националния омбудсман с очакването, че с неговата намеса ще се предприемат необходимите марки.
 
По препоръка на омбудсмана и след извършване на вътрешна проверка по случая са установени причините за възникването на проблема. Жалбоподателката е поканена в общината, издадени са Удостоверение за постоянен адрес и Удостоверение за настоящ адрес, а таксата, заплатена за услуга, която не е получена, е възстановена.
 
В специално писмо до националния омбудсман г-жа Таскова пише: „Отново искам да благодаря за проявеното търпение и за отделеното време да се занимавате с нашия случай, както и да поздравя г-н Гиньо Ганев за отличния екип от професионалисти, който е събрал. Вашата работа ми дава основание да смятам, че поне една институция в България работи по европейски стандарти.”