Омбудсманът и Столична община помагат за изграждането на енорийски център в двора на храма „Рождество Христово“

Омбудсманът Мая Манолова организира днес среща в институцията между заместник-кмета на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ Тодор Чобанов и представители на църковното настоятелство на столичния храм „Рождество Христово“ в лицето на отец Димитър, учителката от неделното училище Велина Андонова, Стилян Койчев и общинския съветник Йордан Господинов.

виж повече >

Омбудсманът защити правото на гражданка на добро административно обслужване

До омбудсмана на Република България постъпи жалба от г-жа Светла Таскова във връзка с различно идентифициране на адреса, на който живее и неудобствата, които това създава за нея и нейните близки. Въпреки, че е подадено заявление за установяване на точния адрес до Столична община – район „Лозенец” и дължимата такса за услугата „установяване на административен адрес” е заплатена, проблемът остава нерешен. Г-жа Таскова се обръща към националния омбудсман с очакването, че с неговата намеса ще се предприемат необходимите марки.
 
По препоръка на омбудсмана и след извършване на вътрешна проверка по случая са установени причините за възникването на проблема. Жалбоподателката е поканена в общината, издадени са Удостоверение за постоянен адрес и Удостоверение за настоящ адрес, а таксата, заплатена за услуга, която не е получена, е възстановена.
 
В специално писмо до националния омбудсман г-жа Таскова пише: „Отново искам да благодаря за проявеното търпение и за отделеното време да се занимавате с нашия случай, както и да поздравя г-н Гиньо Ганев за отличния екип от професионалисти, който е събрал. Вашата работа ми дава основание да смятам, че поне една институция в България работи по европейски стандарти.”