Мая Манолова оглави мрежа на балканските омбудсмани

На форума в София бе подписана и декларация за подкрепа и сътрудничество при защита на човешките права в региона

виж повече >

Г-н Борислав Тодоров, гр. София

 


До омбудсмана на Република България Гиньо Ганев постъпи жалба от г-н Борислав Тодоров от гр. София с оплакване, че той и синът му не могат да получат припадащия им се дял от наследствен влог, открит в банка ДСК (клон „Люлин”), тъй като не разполагат с адрес на един от наследниците.
Омбудсманът препоръча на банка ДСК да извърши проверка по случая за спазване на действащата нормативна уредба при упражняване на правата на наследниците върху влога, открит в банката.
В специално писмо до националния омбудсман г-н Тодоров пише: „Останах изненадан от бързото решаване на въпроса. Служителите от банката изразиха уважение към Вашата личност, което споделям и аз. Изказвам сърдечна благодарност на Вашата сътрудничка г-жа Трайкова! На колектива здраве и щастие. Бог да Ви благослови!”