Омбудсман на Република България - Г-н Борислав Тодоров, гр. София

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Г-н Борислав Тодоров, гр. София

 


До омбудсмана на Република България Гиньо Ганев постъпи жалба от г-н Борислав Тодоров от гр. София с оплакване, че той и синът му не могат да получат припадащия им се дял от наследствен влог, открит в банка ДСК (клон „Люлин”), тъй като не разполагат с адрес на един от наследниците.
Омбудсманът препоръча на банка ДСК да извърши проверка по случая за спазване на действащата нормативна уредба при упражняване на правата на наследниците върху влога, открит в банката.
В специално писмо до националния омбудсман г-н Тодоров пише: „Останах изненадан от бързото решаване на въпроса. Служителите от банката изразиха уважение към Вашата личност, което споделям и аз. Изказвам сърдечна благодарност на Вашата сътрудничка г-жа Трайкова! На колектива здраве и щастие. Бог да Ви благослови!”