Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

Г-н Иван Иванов, гр. Добрич

До омбудсмана на Република България Гиньо Ганев постъпи сигнал от г-н Иван Иванов относно съкращаване от работа от Агенцията по заетостта на съпругата му, която е с трайно намалена работоспособност.
След намесата на омбудсмана, на г-жа Иванова е предложена длъжност „главен специалист” в Дирекция „Бюро по труда” – Добрич по условията на ПМС 66/1996.
В писмо до националния омбудсман г-н Иванов пише: „Искам да изкажа голямата си благодарност на г-жа Мирчева – експерт в институцията на омбудсмана, която се зае с нашия случай и постигна много. За в бъдеще ще Ви информирам за всичко, което ще се случи. Много благодаря на целия Ви екип и най-вече на г-жа Мирчева за всичко, което направи.”