Народните представители от Комисията по здравеопазване приеха единодушно доклада на омбудсмана Мая Манолова за 2017 година

„Основната констатация в сектора на здравеопазването е че за поредна година икономическите съображения преобладават над медицинските“. Това каза днес омбудсманът Мая Манолова пред народните представители от парламентарната комисия по здравеопазването при представяне на Годишния доклад на институцията за 2017-та.

виж повече >

Федерация "Български пациентски форум"

   

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от
Федерация Български Пациентски Форум
 
 
 Уважаеми г-н Ганев,
 
Във връзка с изтичането на мандата Ви като Национален омбудсман, моля да приемете нашата искрена благодарност за ползотворната ни съвместна работа в защита на правата на пациентите.
 
Под Ваше ръководство проблемите на пациентите бяха поставени на центъра на вниманието на институцията на омбудсмана, отчитайки тяхната специфика от една страна, а от друга неразривната връзка с естествените права на човека.
 
Ценим високо усилията, които положихте за разпространението на правата на пациентите, за изготвянето и разпространението на Наръчник за правата на пациентите, както и множество дискусии, организирани от Вас, свързани с правата на пациентите в Република България, изготвените от Вас Становища и Позиции, предприетите инициативи и направени предложения за законодателни промени.
 
През цялото време на мандата Ви като Национален омбудсман виждахме във Ваше лице един отзивчив партньор, който се отнасяше отговорно и държавнически към поставените въпроси. Благодарни сме за това, че „вратите” на институцията бяха винаги отворени за нас пациентите, а служителите на администрацията бяха дружелюбни и отзивчиви. В това отношение бихме отличили специално г-жа Росица Тоткова с нейната непримиримост и решителност при работата с жалбите за нарушени права в здравеопазването.
 
Уважаеми г-н Ганев,
 
Като още веднъж Ви благодарим за усилията, изразяваме надежда, че и бъдеще ще можем да разчитаме на Вашия опит и държавнически умения в защита на правата на пациентите. ще бъдем радостни да продължим съвместните си усилия.

 
С уважение,
                                                                 Теодора Захариева
                                             /Председател на УС на ФБПФ/