Омбудсман на Република България - Федерация "Български пациентски форум"

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Федерация "Български пациентски форум"

   

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от
Федерация Български Пациентски Форум
 
 
 Уважаеми г-н Ганев,
 
Във връзка с изтичането на мандата Ви като Национален омбудсман, моля да приемете нашата искрена благодарност за ползотворната ни съвместна работа в защита на правата на пациентите.
 
Под Ваше ръководство проблемите на пациентите бяха поставени на центъра на вниманието на институцията на омбудсмана, отчитайки тяхната специфика от една страна, а от друга неразривната връзка с естествените права на човека.
 
Ценим високо усилията, които положихте за разпространението на правата на пациентите, за изготвянето и разпространението на Наръчник за правата на пациентите, както и множество дискусии, организирани от Вас, свързани с правата на пациентите в Република България, изготвените от Вас Становища и Позиции, предприетите инициативи и направени предложения за законодателни промени.
 
През цялото време на мандата Ви като Национален омбудсман виждахме във Ваше лице един отзивчив партньор, който се отнасяше отговорно и държавнически към поставените въпроси. Благодарни сме за това, че „вратите” на институцията бяха винаги отворени за нас пациентите, а служителите на администрацията бяха дружелюбни и отзивчиви. В това отношение бихме отличили специално г-жа Росица Тоткова с нейната непримиримост и решителност при работата с жалбите за нарушени права в здравеопазването.
 
Уважаеми г-н Ганев,
 
Като още веднъж Ви благодарим за усилията, изразяваме надежда, че и бъдеще ще можем да разчитаме на Вашия опит и държавнически умения в защита на правата на пациентите. ще бъдем радостни да продължим съвместните си усилия.

 
С уважение,
                                                                 Теодора Захариева
                                             /Председател на УС на ФБПФ/