Омбудсманът Мая Манолова към депутатите за трети път: Вдигнете мораториума над новите клинични пътеки, обричате болниците на гибел

Омбудсманът Мая Манолова изпрати за трети път остро становище до председателя на 44-ото Народно събрание Цвета Караянчева и до народните представители, в което настоява да отпаднат текстове в проектозакона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 г., с които на практика се въвежда мораториум върху сключването на договори о

виж повече >

г-жа Иванка Първанова, с. Владимирово, обл. Монтана

 


Уважаеми г-н Омбудсман,
 
Обръщам се към Вас, за да изкажа моята голяма благодарност за помощта, която ми оказа Вашата институция, чрез главен експерт г-жа Снежана Гапова от отдел „Благоустройство и проблеми на собствеността”.
Повече от два месеца се опитвах да получа от Държавно горско стопанство гр. Монтана позволително за сеч на дърва за огрев от съсобствена гора, но безуспешно – отказваха ми. Служители от ДГС гр. Монтана и директорът , отказаха да спазят чл. 86 ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона за горите. Писах жалби до Изпълнителна агенция по горите, до Министерство на земеделието и храните, но не получих отговори, затова бях много изненадана, когато по телефона ме потърси госпожа Снежана Гапова, няколко дни след като пуснах жалбата си до Вашата институция.
След нейната намеса и съдействие пред директорите на РДГ гр. Берковица и ДГС гр. Монтана, законът бе спазен от тях и получих въпросното позволително, даже ми се извиниха.
Още веднъж благодаря за навременната намеса в моя случай от Вашата институция и по-специално на госпожа Снежана Гапова.
Дано все така да помагате на обикновените хора и да решавате проблемите им.
 
С уважение,
 
Иванка Михайлова Първанова