Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

г-жа Гергана Георгиева Фурдинова-Каменова, гр. София

Уважаеми господин Пенчев,
 
От мое име, и от името на семейството ми, изразявам искрената си благодарност за своевременната и успешна намеса на институцията, която представлявате, за разрешаване на проблема ми, а именно: поради бюрократични спънки не бях в състояние повече от месец да заверя документ, необходим за кандидатстването на дъщеря ми в чуждестранен  университет.

Два дни след подаването на жалбата ми, документът беше готов, благодарение на ефективната намеса на г-жа Юлия Касалийска – Началник на Отдел "Образование, здравеопазване и екология” във Вашия екип.

Оказаното съдействие при решаването на този проблем показва, че във Ваше лице и в лицето на Вашите сътрудници българските граждани имат действителен защитник на своите права.

Високо оценявам работата на Вас и сътрудниците Ви и Ви желая здраве, лично щастие и много успехи в професионалното Ви поприще!

С уважение,

Гергана Георгиева Фурдинова-Каменова
 
14 Януари 2011г.
гр. София