Омбудсманът Мая Манолова ще внесе другата седмица законопроекта за съсловните организации на медицинските специалисти в НС

„Промените в Закона за съсловните организации на медицинските специалисти, които предлагаме са възможност за създаване на съсловни организации на регулираните медицински професии в здравеопазването. Задължителност на членството, защото става дума за регулирани професии и изисквания и критерии за представителност на тези съсловни организации, тъй ка

виж повече >

 БИОГРАФИЯ НА МАЯ МАНОЛОВА 


Родена на 4 май 1965 г. в гр. Кюстендил
Образование: УНСС – гр. София, Магистър по право (1996 г.), Магистър по икономика (1994 г.), ИМ – Москва, История (1988 г.)
Професионален път: 
20 октомври 2015 г. – Омбудсман на Република България
 
м. октомври 2014 г. - м. октомври 2015 г. Народен представител в 43-ото Народно събрание
Зам.-председател на Комисията по правни въпроси
Член на Временната комисия за обсъждане на ЗИД на Конституцията на Република България
Член на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Член на Временната комисия по правни въпроси
 
м. май 2013 г. - м. август 2014 г. Народен представител, заместник-председател на 42-ото Народно събрание
Председател на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
Член на Комисията по правни въпроси
Председател на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс (12.2013-03.2014)
Председател на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс (06.-10.2013)
Член на Временната комисия по правни въпроси
Председател на Временната комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
 
м. юли 2009 г.  – м. март 2013 г. Народен представител в 41-ото Народно събрание
Член на Комисията по правни въпроси 
Член на Комисията по здравеопазването (12.2010-03.2013)
Член на Комисията по труда и социалната политика (02-11. 2010)
Член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите (07.2009-02.2010)
Член на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. 
Зам.-председател на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г.
Член на Временната комисия за изработване на Изборен кодекс 
Член на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи
Член на Временната парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 – януари 2012 г.
Член на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата
 
м. август 2005 г. – м. юни 2009 г. Народен представител в 40-то Народно събрание
Член на Комисията по правни въпроси 
Член на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство (02.2008-06.2009)
Член на Комисията по енергетиката (08.2005-02.2008)
Член на Временната комисия за промени в изборното законодателство
Член на Временната анкетна комисия за изясняване на случая "Куйович"
Член на Временната комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България
Председател на Временната парламентарна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев, народен представител в 40-то НС 
Член на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Член на Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България 
Член на Временната комисия по правни въпроси
Член на Делегацията в Съвместния парламентарен комитет България – Европейски съюз
 
От 1998 г. до 1 октомври 2015 г.  –  Адвокат, Адвокатска колегия – Кюстендил
 
2003-2005 г. – Секретар на Адвокатския съвет – гр. Кюстендил