В доклад на Омбудсмана: Правата на децата в риск са най-тежко нарушени при COVID, 3 500 от тях - в пълна изолация

„Пандемията от COVID-19 изправи целия свят пред едно от най-големите предизвикателства на съвремието и ни накара да научим важни уроци, но по трудния начин. Извънредното положение в България, въведено с оглед на епидемичната обстановка, изправи хиляди деца и семейства пред редица предизвикателства, с които те се опитват да се справят всеки ден.

виж повече >

ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН

24 юни 2020 г.


       Омбудсманът обявява процедура за номиниране на кандидати за заместник-омбудсман в съответствие с  Процедурни правила за условията и реда за предлагане, представяне, публично оповестяване на документите, изслушване и оценяване на кандидатите за длъжността заместник-омбудсман.


       Предложения за кандидати за заместник-омбудсман се правят от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в чийто предмет на дейност е защитата на правата на човека. Предложенията се внасят в писмена форма в администрацията на омбудсмана на адрес София, ул. Георг Вашингтон №22 или на електронна поща ombudsman@ombudsman.bg в 7 (седем) дневен срок от деня на публикуването на Процедурните правила на официалната интернет страница на омбудсмана www.ombudsman.bg.

       Процедурните правила ТУК


      Приложенията към Решение № 80-239 на Омбудсмана на Република България от 24 юни 2020 г. може да намерите ТУК


    Постъпили предложения във връзка с обявена процедура за номиниране на кандидати за заместник- омбудсман:


      Предложение за г-жа Валентина Сандова Симеонова ТУК   Оттеглена кандидатура  ТУК

      Предложение за г-н Милко Недялков Недялков ТУК

      Предложение за г-жа Елена Николова Чернева - Маркова ТУК
      В хода на процедурата за номиниране на заместник-омбудсман до изтичането на крайния срок на 1 юли 2020 г. в деловодството на институцията постъпиха три предложения за кандидати от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, едно от които бе впоследствие оттеглено.


     Публичното изслушване на кандидатите ще се проведе на 8 юли 2020 г. от 14.30 ч. в администрацията на омбудсмана на адрес: гр. София, ул. "Георг Вашингтон" №22. – Решение за насрочване на изслушването - ТУК

    МЕТОДИКА ПО Т.13 ОТ ПРОЦЕДУРНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИЗСЛУШВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН - ТУК


  Решение за формиране на Комисия по оценяването на предложените кандидати за заместник-омбудсман - ТУК


ПОСТЪПИЛИ ПИСМА ЗА ПОДКРЕПА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН:


Подкрепа от Фондация „Светът на Мария“ за г-н Милко Недялков и г-жа Валентина Симеонова ТУК


Подкрепа от Съюз на глухите в България за г-н Милко Недялков ТУК


Подкрепа от Българска асоциация за невромускулни заболявания за г-н Милко Недялков ТУК


Подкрепа от Форум Гражданско Участие за г-н Милко Недялков ТУК


Подкрепа от Национална асоциация на сляпо-глухите в България за г-н Милко Недялков ТУК


Подкрепа от Асоциация на родители на деца с епилепсия за г-н Милко Недялков ТУК


Подкрепа от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ за г-жа Елена Чернева – Маркова ТУК


Подкрепа от Сдружение „Нов път“ Хайредин за г-жа Елена Чернева – Маркова ТУК


Подкрепа от Сдружение „Свят без граници“ за г-жа Елена Чернева – Маркова ТУК


Подкрепа от Фондация „Асоциация Анимус“ за г-жа Елена Чернева – Маркова ТУК


Подкрепа от Фондация ДОИТ за г-жа Елена Чернева – Маркова ТУК

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН:


Въпрос от Екипа на Център за изследване на демокрацията към г-жа Елена Чернева – Маркова ТУК


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПУБЛИЧНОТО ИЗСЛУШВАНЕ ТУК