След три препоръки на омбудсмана гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник най-сетне ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Авариите оставиха хората без парно и топла вода в редица райони на града през

виж повече >

КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОМБУДСМАНА

КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОМБУДСМАНА

Отдел „Право на собственост“ – 0895 66 35 68; 0895 66 35 52; 0895 56 19 45; 0895 66 35 64


Отдел „Трудови и социални права, образование, здравеопазване и околна среда“ – 0878 20 45 02; 0895 56 19 39; 0895 56 19 34; 0892 61 68 85; 0886 86 28 83


Отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ 0894 77 78 72, 0895 56 18 85; 0895 66 35 53; 0895 56 19 35; 0895 66 35 54;   0895 56 19 44; 0899 90 62 68; 0879572280


Отдел „Права на хората с увреждания и дискриминация“0895 66 35 66; 0895 56 19 36


Дирекция „Права на детето“0895 66 35 57; 0895 66 35 65


            Дирекция „Национален превантивен механизъм“ – 0895 56 19 42; 0895 56 19 33; 0894 77 78 70; 0895 56 19 32; 0894 77 78 71


Отдел „Международни стандарти и нормативна уредба“ 0895 56 19 41; 0878 50 21 15; 0895 66 35 59; 0877 86 85 58


За контакт с кабинета на омбудсмана  – 0898 24 07 09


За контакт с началника на кабинета на омбудсмана – 0878 95 35 00


За контакт с главния секретар – 0895 52 84 33


За контакт с пресцентъра – 0887 75 01 21;  0896 76 00 07
Гражданите, както и досега, могат да отправят своите въпроси в обичайното работно време – 9:00 – 17:30 ч.
           Консултации, информация и справки за вече подадени жалби
и други въпроси се предоставя всеки работен ден в интервала 9:00 – 17:00 ч. на следните телефони:

 


Отдел „Приемна и деловодство“ – 0895 56 19 43; 0879 59 63 58; 0878 50 93 30; 0895 66 35 62; 0895 56 18 84; 0878 50 94 12; 0878 50 97 89; 0896 52 39 04; 0898 44 82 92; 0897 87 34 45