Омбудсманът Мая Манолова отново на съд с „Топлофикация София“ ЕАД

Утре, 18 февруари 2019 г., от 10.00 ч. омбудсманът Мая Манолова ще се яви на заседание в Административен съд София-град, след като на 4 февруари т.г. делото по жалба на Манолова срещу решение на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, с което й бе отказан достъп до обществена информация, беше отложено.

виж повече >

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

 2015 г.                     2016 г.                2017 г.              2018 г.

Януари                       Януари                 Януари                Януари

Февруари                   Февруари             Февруари            Февруари

Март                          Март                     Март                  Март

Април                        Април                   Април                Април

Май                            Май                      Май                    Май

Юни                           Юни                      Юни                   Юни

Юли                           Юли                      Юли                   Юли

Август                        Август                   Август                Август

Септември                  Септември             Септември         Септември

Октомври                    Октомври              Октомври           Октомври

Ноември                      Ноември               Ноември             Ноември

Декември                    Декември              Декември            Декември