Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН


    На 12 януари 2016 г. (вторник) от 15:00 часа в сградата на институцията / адрес: ул.“Георг Вашингтон“ № 22/ се проведе изслушване на номинираните от гражданските организации петима кандидати за поста заместник-омбудсман.


         В хода на процедурата за избор на заместник-омбудсман в деловодството на институцията до изтичането на крайния срок 2 декември 2015 г. постъпиха девет предложения за кандидати от неправителствени организации. След запознаване с мотивационните писма на кандидатите и проведени интервюта с всеки един от тях Мая Манолова номинира пет кандидатури. На 11 декември 2015 г. омбудсманът внесе петте кандидатури в Народното събрание с искане да започне публична процедура по тяхното обсъждане на основание чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и да бъде избран заместник-омбудсман.


С писмо от 18 декември 2015 г. председателят на Народното събрание Цецка Цачева върна петте кандидатури за заместник-омбудсман с аргумента, че законът не предоставя възможност на Народното събрание да прави избор между няколко кандидатури, а само да избере или отхвърли предложения кандидат.            

            В изпълнение на принципите за добро и прозрачно управление омбудсманът насрочи публично изслушване на петимата кандидати за заместник-омбудсман.

Петимата кандидати за заместник-омбудсман, които бяха изслушани на 12 януари 2016 г. са: Айсун Авджиев - предложен от Фондация „Партньори – България“, Анжелика Цокова - номинирана от Гражданско движение "ДНЕС" и Гражданско движение "ДНЕС" - Общество срещу произвола, Деница Димитрова - предложение на Националната мрежа за децата, Диана Ковачева - номинирана от Асоциация „Прозрачност без граници“ и Хюсеин Исмаил - предложение на Съюза на слепите в България.

Изслушването беше отворено за медиите, гражданите и неправителствения сектор. Поканени да участват бяха членовете на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека и парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и вносителите на предложенията за заместник-омбудсман.Гражданите и организациите имаха възможност да изпращат въпроси и становища към кандидатите на имейл:  v.todorova@ombudsman.bg  до вторник, 12 януари 2016 г., 10:00 часа.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН:ТУКИЗСЛУШВАНЕТО СЕ ПРОВЕДЕ ПО СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:
1.Провежда се публично изслушване на предложените кандидати за поста заместник-омбудсман, което се излъчва в реално време по БНТ 2.

2.
Изслушването на кандидатите се провежда по азбучен ред на собствените имена както следва:
1) Айсун Авджиев
2) Анжелика Цокова
3) Деница Димитрова

4) Диана Ковачева

5) Хюсеин Исмаил.

3. Изслушването е открито за медиите, гражданите и неправителствения сектор. Поканени да участват са членовете на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека и парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и вносителите на предложенията за заместник-омбудсман.

4. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.

5.На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи мотивацията си за работа като заместник-омбудсман в изложение до 10 минути.

6.Омбудсманът представя в резюме постъпилите становища и въпроси към кандидатите.

7.На кандидатите се предоставя време за отговор по всички поставени въпроси до 10 минути.

8. Въпроси към кандидата могат да се задават и по време на изслушването.  Времето за изложение на въпросите е до 1 минута.

9. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 5 минути.
10. От изслушването се изготвя аудио запис, който се публикува на сайта на омбудсмана /www.ombudsman.bg/.
11. Оценката на кандидатите се осъществява от сформирана от омбудсмана комисия, включваща членове на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана, по предварително определена методика.


12. Резултатите от изслушването се оповестяват до 3 дни на сайта на омбудсмана.