Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН


    На 12 януари 2016 г. (вторник) от 15:00 часа в сградата на институцията / адрес: ул.“Георг Вашингтон“ № 22/ се проведе изслушване на номинираните от гражданските организации петима кандидати за поста заместник-омбудсман.


         В хода на процедурата за избор на заместник-омбудсман в деловодството на институцията до изтичането на крайния срок 2 декември 2015 г. постъпиха девет предложения за кандидати от неправителствени организации. След запознаване с мотивационните писма на кандидатите и проведени интервюта с всеки един от тях Мая Манолова номинира пет кандидатури. На 11 декември 2015 г. омбудсманът внесе петте кандидатури в Народното събрание с искане да започне публична процедура по тяхното обсъждане на основание чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и да бъде избран заместник-омбудсман.


С писмо от 18 декември 2015 г. председателят на Народното събрание Цецка Цачева върна петте кандидатури за заместник-омбудсман с аргумента, че законът не предоставя възможност на Народното събрание да прави избор между няколко кандидатури, а само да избере или отхвърли предложения кандидат.            

            В изпълнение на принципите за добро и прозрачно управление омбудсманът насрочи публично изслушване на петимата кандидати за заместник-омбудсман.

Петимата кандидати за заместник-омбудсман, които бяха изслушани на 12 януари 2016 г. са: Айсун Авджиев - предложен от Фондация „Партньори – България“, Анжелика Цокова - номинирана от Гражданско движение "ДНЕС" и Гражданско движение "ДНЕС" - Общество срещу произвола, Деница Димитрова - предложение на Националната мрежа за децата, Диана Ковачева - номинирана от Асоциация „Прозрачност без граници“ и Хюсеин Исмаил - предложение на Съюза на слепите в България.

Изслушването беше отворено за медиите, гражданите и неправителствения сектор. Поканени да участват бяха членовете на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека и парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и вносителите на предложенията за заместник-омбудсман.Гражданите и организациите имаха възможност да изпращат въпроси и становища към кандидатите на имейл:  v.todorova@ombudsman.bg  до вторник, 12 януари 2016 г., 10:00 часа.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН:ТУКИЗСЛУШВАНЕТО СЕ ПРОВЕДЕ ПО СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:
1.Провежда се публично изслушване на предложените кандидати за поста заместник-омбудсман, което се излъчва в реално време по БНТ 2.

2.
Изслушването на кандидатите се провежда по азбучен ред на собствените имена както следва:
1) Айсун Авджиев
2) Анжелика Цокова
3) Деница Димитрова

4) Диана Ковачева

5) Хюсеин Исмаил.

3. Изслушването е открито за медиите, гражданите и неправителствения сектор. Поканени да участват са членовете на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека и парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и вносителите на предложенията за заместник-омбудсман.

4. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.

5.На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи мотивацията си за работа като заместник-омбудсман в изложение до 10 минути.

6.Омбудсманът представя в резюме постъпилите становища и въпроси към кандидатите.

7.На кандидатите се предоставя време за отговор по всички поставени въпроси до 10 минути.

8. Въпроси към кандидата могат да се задават и по време на изслушването.  Времето за изложение на въпросите е до 1 минута.

9. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 5 минути.
10. От изслушването се изготвя аудио запис, който се публикува на сайта на омбудсмана /www.ombudsman.bg/.
11. Оценката на кандидатите се осъществява от сформирана от омбудсмана комисия, включваща членове на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана, по предварително определена методика.


12. Резултатите от изслушването се оповестяват до 3 дни на сайта на омбудсмана.