Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между омбудсмана на Република България и Министерството на вътрешните работи

Убедени, че в своята дейност държавните и общинските органи трябва да зачитат не само върховенството на закона, но и върховенството на правата на човека, като фундаментални ценности на европейския правен ред;

Отчитайки необходимостта от утвърждаване на правото на всеки гражданин на добро управление и добра администрация като обществена норма и правила за поведение на администрацията и органите на властта в цялата тяхна йерархия;

Като изразяват своето принципно разбиране, че взаимодействието между омбудсмана, като застъпник за гражданските права и носител на независимия граждански контрол върху дейността на органите на властта и Министерството на вътрешните работи, като институция за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, има определящо значение за ефикасното гарантиране на правата и свободите на българските граждани,


Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев

и

Министърът на вътрешните работи Румен Петков,


Подписват днес, 16 април 2007 г., това Споразумение за взаимодействие и сътрудничество, с който изразяват обща воля за:

I. Съчетаване на усилията и съвместни действия за гарантиране на върховенството на закона и на върховенството на правата на човека при осъществяване на установените в закона основни задачи на МВР, и особено на дейностите, свързани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; защитата на правата и свободите на гражданите и опазването на техните живот, здраве и имущество, както и предоставянето на административни услуги от органите на МВР;

II. Сътрудничество и взаимодействие в следните по-основни конкретни направления:

- Обмен на информация, а при необходимост и съвместни действия, за преодоляване на случаи на лоша администрация и незачитане на правата на гражданите от страна на органите на МВР и от други органи на централната и местната власт, констатирани при проверки на омбудсмана.

- Изготвяне на съвместни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с опазването на правата, живота, здравето и имуществото на гражданите.

- Обмен на информация и сътрудничество при разглеждане на сигнали, за злоупотреби и корупционни практики, които са отправени до омбудсмана.

Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието между институцията на омбудсмана на Република България и МВР се осъществяват от омбудсмана и министъра на вътрешните работи.

Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието се осъществяват от упълномощени от омбудсмана и от министъра на вътрешните работи длъжностни лица.