Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

Правила за връчване на Годишна награда на омбудсмана за журналисти

Правила за връчване на Годишна награда на омбудсмана за журналисти

 


    Воден от убеждението, че омбудсманът и медиите в дейността си са обединени от една обща цел – защитата на правата и интересите на гражданите;

    Изхождайки от принципното разбиране, че медиите са истински омбудсмани и реални защитници на гражданските права. И тяхната основна мисия е да бъдат коректив на държавата и нейната администрация, да достигат до същината на общественозначими проблеми и да отразяват новините по такъв начин, че защитата на обществения интерес да бъде гарантирана;

    Отчитайки ролята на омбудсмана и на медиите за утвърждаване на правото на добро управление, като обществена норма и правила за добро поведение на администрацията на всички нива,

    Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев учредява Годишна награда за журналисти, които чрез своята работа и публикации са допринесли за разкриването на прояви на лоша администрация или нарушения на правата на гражданите от държавни и общински органи или от организациите, които предоставят обществени услуги.

    Омбудсманът подчинява своята дейност на посланието „Светлина, а не сянка върху правата на човека”. И има ясното разбиране, че без медиите тази „светлина” трудно може да разсее мрака на нехайната или небрежна администрация. Затова наградата има за цел да бъде форма на обществено признание към онези журналисти, които чрез работата си са доказали, че са истински говорители на справедливото обществено мнение и защитници на правата на хората.

    Предмет и връчване на наградата    Предмет на Наградата на омбудсмана е почетен плакет и парична сума, чийто размер се определя ежегодно.

    Наградата ще бъде връчвана веднъж годишно, на 10 декември - Международния ден на правата на човека.

    С нея ще бъдат удостоявани журналисти от национални и регионални медии, които са напуснали териториите на хроникьорската журналистика и са публикували задълбочени аналитични материали и журналистически разследвания в областта на защитата на правата на човека.

    По-конкретно, работата на журналистите, които ще се състезават за наградата, би следвало да бъде посветена на актуални и общественозначими теми, свързани с:

- случаи на преодолени прояви на лоша администрация и нарушаване на правата на гражданите, в резултат на журналистически материали;

- насърчаване на добри практики в отношенията между гражданите и администрацията и на междуетническата и религиозната толерантност, с доказан широк обществен отзвук;

- нарушения на основните права на гражданите и прояви на дискриминация;

- дейността на държавни или общински органи, които създават съмнения за несправедливост, корупция или злоупотреба с власт;

- липса на прозрачност и случаи, в които публичен орган отказва да предостави информация, която е длъжен да предостави на гражданите;

- случаи, в който държавата и общините необосновано бавят и не мотивират своите действия и актове;

- случаи, на злоупотреби и нарушения при предоставянето на обществени услуги, като например топлофикация, електроснабдяване, ВиК и пр.

    Наградата ще се връчва в четири категории:- за материал, публикуван в печата;

- за репортаж или предаване, излъчени по национални или регионални радиостанции;

- репортаж или предаване, излъчени по национална или кабелна телевизия

- за материали в Интернет информационни и коментарни издания.

    Номинациите ще се правят от специално жури, определено от омбудсмана, в което ще се включват изтъкнати общественици, правозащитници и публицисти. Журито ще оценява журналистическите материали, съобразно тяхната безпристрастност, обективност и обоснованост.

    Краен срок и начин на участие    Предложения за номиниране, заедно с придружаващите го журналистически материали могат да бъдат изпращани от самите автори, от граждани и организации в канцеларията на омбудсмана на адрес: София, ул. „Г.С.Раковски” 155 или на електронен адрес: pressoffice@ombudsman.bg

    Материали ще се селектират и чрез мониторинг на съответните медии, координиран от администрацията на омбудсмана.

    Крайният срок за събиране на материалите е до 31 октомври ежегодно.    За 2007 г. за всяка категория ще бъде връчена по една награда - почетен плакет и 3000 лв., както и по едно поощрение от 1000 лв.