Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН

Аудио запис от изслушването:

           На 12 януари 2016 г. (вторник) от 15:00 часа в сградата на институцията / адрес: ул.“Георг Вашингтон“ № 22/ се проведе изслушване на номинираните от гражданските организации петима кандидати за поста заместник-омбудсман.


         В хода на процедурата за избор на заместник-омбудсман в деловодството на институцията до изтичането на крайния срок 2 декември 2015 г. постъпиха девет предложения за кандидати от неправителствени организации. След запознаване с мотивационните писма на кандидатите и проведени интервюта с всеки един от тях Мая Манолова номинира пет кандидатури. На 11 декември 2015 г. омбудсманът внесе петте кандидатури в Народното събрание с искане да започне публична процедура по тяхното обсъждане на основание чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и да бъде избран заместник-омбудсман.


С писмо от 18 декември 2015 г. председателят на Народното събрание Цецка Цачева върна петте кандидатури за заместник-омбудсман с аргумента, че законът не предоставя възможност на Народното събрание да прави избор между няколко кандидатури, а само да избере или отхвърли предложения кандидат.            

            В изпълнение на принципите за добро и прозрачно управление омбудсманът насрочи публично изслушване на петимата кандидати за заместник-омбудсман.


Петимата кандидати за заместник-омбудсман, които бяха изслушани на 12 януари 2016 г. са: Айсун Авджиев - предложен от Фондация „Партньори – България“, Анжелика Цокова - номинирана от Гражданско движение "ДНЕС" и Гражданско движение "ДНЕС" - Общество срещу произвола, Деница Димитрова - предложение на Националната мрежа за децата, Диана Ковачева - номинирана от Асоциация „Прозрачност без граници“ и Хюсеин Исмаил - предложение на Съюза на слепите в България.


Изслушването беше отворено за медиите, гражданите и неправителствения сектор. Поканени да участват бяха членовете на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека и парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и вносителите на предложенията за заместник-омбудсман.


Гражданите и организациите имаха възможност да изпращат въпроси и становища към кандидатите на имейл:  v.todorova@ombudsman.bg  до вторник, 12 януари 2016 г., 10:00 часа.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН: ТУК


ИЗСЛУШВАНЕТО СЕ ПРОВЕДЕ ПО СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:


1.Провежда се публично изслушване на предложените кандидати за поста заместник-омбудсман, което се излъчва в реално време по БНТ 2.

2.Изслушването на кандидатите се провежда по азбучен ред на собствените имена както следва:

1) Айсун Авджиев


2) Анжелика Цокова


3) Деница Димитрова


4) Диана Ковачева


5) Хюсеин Исмаил.


3. Изслушването е открито за медиите, гражданите и неправителствения сектор. Поканени да участват са членовете на парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека и парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите и вносителите на предложенията за заместник-омбудсман.


4. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.


5.На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи мотивацията си за работа като заместник-омбудсман в изложение до 10 минути.


6.Омбудсманът представя в резюме постъпилите становища и въпроси към кандидатите.


7.На кандидатите се предоставя време за отговор по всички поставени въпроси до 10 минути.


8. Въпроси към кандидата могат да се задават и по време на изслушването.  Времето за изложение на въпросите е до 1 минута.


9. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до 5 минути.


10. От изслушването се изготвя аудио запис, който се публикува на сайта на омбудсмана /www.ombudsman.bg/.


11. Оценката на кандидатите се осъществява от сформирана от омбудсмана комисия, включваща членове на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана, по предварително определена методика.

Методика за оценяване на кандидатите: тук


12. Резултатите от изслушването се оповестяват до 3 дни на сайта на омбудсмана.
Постъпили предложения за кандидати за заместник-омбудсман:

Предложение на Асоциация "Прозрачност без граници": тук

Предложение на Инициативен комитет в помощ на омбудсмана на Република България: тук

Предложение на Инициативен комитет в помощ на омбудсмана на Република България: тук

Предложение на Бизнес център Бизнес инкубатор Шумен: тук

Предложение на Национална мрежа за деца: тук

Предложение на Съюз на слепите в България: тук

Предложение на Фондация "Партньори-България" : тук

Предложение на Гражданско движение "ДНЕС": тук

Предложение на сдружение "Кубера": тук