Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ МОНИТОРИНГ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“На 7 януари 2016 г. стартира проект „Укрепване на капацитета на омбудсмана на  Република България за независим мониторинг  и популяризиране  правата на  децата“  има за цел да насърчи, развие и укрепи двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия за споделяне знания, опит, добри практики и постигане на общи резултати в областта на защита правата на децата и техния най-добър интерес.


Проектът е финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 01-UF/07.01.2016 г., подписан между Фонда за  двустранни отношение на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и омбудсмана на Република България.


Партньори по проекта са УНИЦЕФ България и УНИЦЕФ Норвегия. Проектът ще бъде реализиран в рамките на 12 месеца.


 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ·      Преглед на дейността и основните приоритети в работата по отношение на правата на децата на омбудсмана на Република България и омбудсмана за децата на Кралство Норвегия;·      Оценка на капацитета по отношение на способността на омбудсмана на Република България, за насърчаване и наблюдение на правата на детето;
·      Обучение на български експерти за наблюдение на правата на детето и тематични дискусии по основни области (защита, младежко правосъдие, образование, интервюиране на деца, докладване);
·      Обмяна на опит и добри практики чрез размяна на посещения на експерти от двете институции;  ·      Формулиране на конкретни препоръки за подобряване на капацитета и ефективността на омбудсмана на Република България.


 Контакти:


 ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


адрес: София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 22


уеб сайт: www.ombudsman.bg

Лице за контакти:


Любомир Крилчев – Ръководител на проекта
Тел.: +359 895 66 35 63+359 895 66 35 63


e-mail:
l.krilchev@ombudsman.bg