Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на церемонията „Лекар на годината 2019“

Омбудсманът Диана Ковачева връчи двете специални награди на тържествената церемония „Лекар на годината 2019“, която по традиция се организира от Българския лекарски съюз в навечерието на 19 октомври по повод Деня на българския лекар.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ МОНИТОРИНГ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“На 7 януари 2016 г. стартира проект „Укрепване на капацитета на омбудсмана на  Република България за независим мониторинг  и популяризиране  правата на  децата“  има за цел да насърчи, развие и укрепи двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия за споделяне знания, опит, добри практики и постигане на общи резултати в областта на защита правата на децата и техния най-добър интерес.


Проектът е финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 01-UF/07.01.2016 г., подписан между Фонда за  двустранни отношение на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и омбудсмана на Република България.


Партньори по проекта са УНИЦЕФ България и УНИЦЕФ Норвегия. Проектът ще бъде реализиран в рамките на 12 месеца.


 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ·      Преглед на дейността и основните приоритети в работата по отношение на правата на децата на омбудсмана на Република България и омбудсмана за децата на Кралство Норвегия;·      Оценка на капацитета по отношение на способността на омбудсмана на Република България, за насърчаване и наблюдение на правата на детето;
·      Обучение на български експерти за наблюдение на правата на детето и тематични дискусии по основни области (защита, младежко правосъдие, образование, интервюиране на деца, докладване);
·      Обмяна на опит и добри практики чрез размяна на посещения на експерти от двете институции;  ·      Формулиране на конкретни препоръки за подобряване на капацитета и ефективността на омбудсмана на Република България.


 Контакти:


 ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


адрес: София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 22


уеб сайт: www.ombudsman.bg

Лице за контакти:


Любомир Крилчев – Ръководител на проекта
Тел.: +359 895 66 35 63+359 895 66 35 63


e-mail:
l.krilchev@ombudsman.bg