Омбудсманът Диана Ковачева подкрепи родителите срещу онлайн обучението

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до здравния и образователния министър във връзка с въведените нови противоепидемични мерки на територията на страната и преминаването за трета поредна година на учащи и студенти към онлайн обучение.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "24 часа" / 01 март 2011г.Омбудсманът: Ромските жилища да се узаконят

Те имат права и заслужават защита, липсва им „глас", смята USпосланикът

 
Ромските жилища да се узаконят, предло­жи вчера национал­ният омбудсман Констан­тин Пенчев „Така ще се реши про­блемът с гетата, това ще сложи началото на инте­грацията на ромите в обще­ството", каза той на среща за обучение на балкански ромски лидери. Според Пенчев това, че държавата е оставила това малцинство „неграмотно и безработно" е в основата на проблема с ромските не­законни постройки Бив­шият съдебен шеф разкри­тикува и националистите, които постоянно нападали ромите за незаконните им жилища, без да се замислят как и защо те са стигнали до това положение.
Пенчев съобщи, че има заповеди за събаряне на ня­колко гета в България, но на практика това няма как да се случи „Ако тръгнем да рушим къщите, може да се стигне до истинска тра­гедия, а и трябва да се мис­ли къде ще настаним хора­та", обясни омбудсманът.
Трябва да се съобразява­ме с ромите, те са най-мно­гобройното етническо малцинство в Европа - бли­зо 12 милиона, подчерта представителят на Евро­пейската комисия в Бълга­рия Зинаида Златанова
„Ромите също са гражда­ни на България, те имат своите права и заслужават защитата, която вие и организациите ви могат да им предоставят", заяви на срещата   посланикът    на САЩ Джеймс Уорлик Вероятно няма по-маргинализирана група в България и региона от ромското на­селение, каза още дипло­матът Той посочи, че е дълбоко ангажиран с въ­просите, свързани с ромската общност в България, и добави, че се е запознал с ромски лидери и семей­ства.
Това, което съм видял, е, че ромската общност в България няма свой „глас" и поради това от много от тях могат да се възползват безскрупулни хора, каза още американският посла­ник.