Омбудсманът предупреди, че центрове за хора в риск затварят врати заради сметките за ток и газ

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до вицепремиера и финансов министър Асен Василев, социалния министър Георги Гьоков и председателя на ресорната парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Искрен Арабаджиев, в което алармира, че повече от 24 неправителствени организации, доставчици на социални услуги, търсят съдействие, защото не могат да покрият разходите си за електроенергия, природен газ и заплати.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Дневник" / 03 март 2011г.Омбудсманът призова Дянков и Искров за по-добра защита на банковите клиенти

Мерки за по-добра защита за банковите клиенти препоръча омбудсманът на България на министъра на финансите Симеон Дянков и управителят на БНБ Иван Искров, съобщиха от институцията на омбудсмана.

Констатираните от Константин Пенчев проблеми са по повод подадени до него жалби, свързани с нормативната уредба и дейността на банките. Според него, правата на банковите клиенти не са защитени достатъчно и често са нарушавани от кредитните институции.

Един от основните проблеми е промяната на лихвения процент едностранно от банките и наличието на неравноправни клаузи в общите условия по договорите. Според омбудсмана в законовите разпоредби, регламентиращи това, липсва "обективност" . Така задълженията на кредитните институции могат да се тълкуват различно и се създават предпоставки за нарушаване правата на потребителите.

"Редакцията на разпоредбата дава възможност на банките да определят условията, при които може да се променя лихвата по кредити, без да спазват някакви установени критерии", констатира Пенчев. "По този начин няма възможност за контрол от страна на БНБ".

Проблем е и дефиницията на понятието "референтен лихвен процент" – базата за изчисляване на лихвата по кредита. Съгласно закона той е пазарен индекс или индекс, който се изчислява от кредитора по определена от него методология.

В писмото си Пенчев пише, че тази дефиниция отново дава възможност на банката едностранно да променя лихвения процент, като избере опцията референтният лихвен процент да е индекс, изчисляван по определена от нея методология, която не подлежи на контрол и няма нормативно определени изисквания за включените в нея показатели.

Омбудсманът изразява и подкрепата си към приетия Закон за ограничаване на плащанията в брой, чрез който задълженията към бюджетни предприятия ще се плащат с карта на ПОС устройства, без комисионни и такси. Така според него се решава проблемът с практиката банковите такси за транзакцията да надвишават самото плащане – въпрос, по който е сезиран многократно.

"Отчитам интересите на банките и сложността на проблема, но за да не остане нормативната уредба само хубава идея, апелирам, като компетентни органи, да направите всичко необходимо в рамките на правомощията си, сроковете за преминаване към този вид разплащане да бъдат възможно най-кратки", пише Пенчев до Дянков и Искров.