Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Дневник" / 07 март 2011г.Омбудсманът препоръча по-добра защита на банковите клиенти

Мерки за по-добра защита за банковите клиенти препоръча омбудсманът на България Константин Пенчев на министъра на финансите Симеон Дянков и управителя на БНБ Иван Искров, съобщиха от институцията. Констатираните от Пенчев проблеми са по повод подадени до него жалби, свързани с нормативната уредба и дейността на банките. Според него правата на банковите клиенти не са защитени достатъчно и често са нарушавани от кредитните институции.

Един от основните проблеми е промяната на лихвения процент едностранно от банките и наличието на неравноправни клаузи в общите условия по договорите. Според омбудсмана в законовите разпоредби, регламентиращи това, липсва "обективност". Така задълженията на кредитните институции могат да се тълкуват различно и се създават предпоставки за нарушаване правата на потребителите.

"Редакцията на разпоредбата дава възможност на банките да определят условията, при които може да се променя лихвата по кредити, без да спазват някакви установени критерии, констатира Пенчев. По този начин няма възможност за контрол от страна на БНБ." Проблем е и дефиницията на понятието "референтен лихвен процент" – базата за изчисляване на лихвата по кредита.

Съгласно закона той е пазарен индекс или индекс, който се изчислява от кредитора по определена от него методология.

В писмото си Пенчев пише, че тази дефиниция отново дава възможност на банката едностранно да променя лихвения процент, като избере опцията референтният лихвен процент да е индекс, изчисляван по определена от нея методология, която не подлежи на контрол и няма нормативно определени изисквания за включените в нея показатели.

Омбудсманът изразява и подкрепата си към приетия Закон за ограничаване на плащанията в брой, чрез който задълженията към бюджетни предприятия ще се плащат с карта на ПОС устройства, без комисионни и такси.