Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Труд" / 11 март 2011г.Пишат нови правила за работното време в МВР
МВР ще преразгледа разпределението и отчи­тането на работното време в системата, както и ком­пенсирането на извънред­ния труд. Работна група подготвя нова инструкция по въпроса. Инициативата идва след препоръки, да­дени от омбудсмана Кон­стантин Пенчев. Той обър­на особено внимание на правата на редовите поли­цаи.
Вътрешният министър Цветан Цветанов писмено е информирал Пенчев за предприетите мерки, съ­общиха от кабинета на омбудсмана. Решението за новата инструкция е взето след заседание на Съвета за социално партньорство в МВР през февруари.
Една от препоръките на омбудсмана е за осъще­ствяване на по-активен со­циален диалог в структури­те на министерството. В от­говор министър Цветанов го е уведомил, че са създа­дени комисии във всяко звено на МВР, където има синдикални структури.
„Комисиите ще обсъж­дат по места проблеми, свързани с гарантиране на трудовите и осигурителни­те права на служителите", уверява Цветанов.
Автор: Юлиана ВАСИЛЕВА