Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Банкер", Параграф 22 / 12 март 2011г.Омбудсманът притисна МВР за извънредния труд
Няколко месеца след последните "тютюневи" протести на МВР-служители в края на миналата година, озвучени с гайди и вувузели, пушилка по темата за нарушените социални права на полицаите вдигна становището на омбудсмана Константин Пенчев по въпроса. Необходима е уговорката, че огласеният наскоро набор от констатации и препоръки на омбудсмана е интересен повече с потенциала си за политическо, отколкото за социално въздействие. Именно затова ръководството на МВР мълча, мълча, но в четвъртък (10 март) все пак изпрати на Пенчев отговор, в който го уведоми за предприетите мерки.
В отговора си вътрешният министър Цветан Цветанов пише, че е проведено заседание на Съвета за социално партньорство в МВР по поставените от синдикалните организации въпроси, свързани с разпределението и отчитането на работното време при изпълнение на патрулно-постовата дейност. Във връзка с взетите на това заседание решения, в началото на март е подготвен проект на писмо до директорите на основните структури на МВР за прилагане на Инструкцията за реда за разпределяне на работното време, за неговото отчитане и за компенсиране работата на държавните служители извън редовното работно време, както и за прилагане на Инструкцията за патрулно-постовата дейност в МВР. Министърът информира още омбудсмана, че през февруари е сформирана работна група, която има за задача да изработи нов проект на инструкция за реда за разпределяне на работното време, който да бъде съобразен и с даденото от омбудсмана становище. Министърът уведомява омбудсмана, че са създадени комисии за социален диалог в отделните звена на министерството, в които има учредени местни структури на синдикалните организации.
Че препоръките са били неприятни за Цветанов, съмнение няма. Те дойдоха след отправено до омбудсмана искане от страна на Синдикалната федерация на служителите в МВР(СФСМВР). Профсъюзът, който от самото начало на управлението на ГЕРБ хвърля сянка върху лавината от победни комюникета, съобщаващи за успехите срещу престъпността, организира сбирките на по цигара и скъсани кубинки в градинката пред силовото ведомство през 2010 година. А с оглед предстоящите избори може лесно да се предвиди ново издание на "тютюневия" протест. Той веднъж свърши работа на управляващите, преди да дойдат на власт, защото в началото на 2009 г. трябваше да се обяснява тогавашният министър на вътрешните работи Михаил Миков. "Бракът" между новото ръководство и СФСМВР обаче приключи бързо. А краят му остави висящ въпроса: наистина ли е толкова лошо положението в министерството, или профсъюзът обслужва нечии политически интереси? И обратно - тази неяснота легитимира донякъде синдикалната федерация като борец за правата на служителите независимо от политическото управление.
Кой на кого дърпа конците в страната на марионетките е безкраен сапунен сериал, в който развръзката идва в епизода, озаглавен избори. Едва ли и сега сценаристите са пропуснали да нахвърлят основните сюжетни линии. Изобретеното в края на 2008 г. ново оръжие "Полицаи на протест" може и да не поразява успешно социалните несгоди, но извадено в подходящия момент внася смут в редовете на "противника". Така стана с министерстването на Михаил Миков - той се потеше през зимата в началото на 2009 г., а тогавашният кмет на София Бойко Борисов и председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов наливаха масло в огъня. После огънят се обърна и СФСМВР, която е само една от синдикалните организации в министерството, но действа енергично и агресивно, скочи срещу тях не по-малко настървено.
 
В интерес на истината, федерацията даде бонус от няколко месеца на управляващите и едва през февруари миналата година огласи отворено писмо до премиера, до МВР-шефа, до председателя на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, и до представителството на Еврокомисията в България. То беше уважително към Борисов - заради "съпричастността Ви към нашите нужди, тъй като срещаме неразбиране и нежелание за реален диалог и промени от страна на ръководството на МВР". За съжаление една година след първите в нашата история протести на полицаи, довели до създаването на Синдикалната федерация на служителите в МВР, положението на униформените продължава да се влошава.
Полицейските служители се оплакваха от двойния стандарт, който се прилага към тях и дори към цели структурни звена, в зависимост от близостта им до определен ръководител във ведомството. Финансовата криза беше посочена като удобен инструмент за ръководството на МВР да отклонява неудобните въпроси за липса на материално-техническата база и за финансово-ресурсното осигуряване с мотива "пари няма". Комуникацията с ръководството беше наречена неефективна и безплодна, но пък натискът срещу синдикални членове се усилил. В резултат на това поставените пред Миков (и неизпълнени в по-голямата си част) шест искания набъбнаха на единайсет към Цветанов. В писмото се отправяше и предупреждение, че ще бъдат предприети всички допустими по конституция форми на протест.
Премиерът Борисов тогава реагира като ужилен и на среща с представители на СФСМВР увери, че застава на тяхна страна, и определи исканията в отвореното писмо като справедливи и основателни. Борисов пое и "твърд" ангажимент при постъпване на финансови средства в държавния бюджет на първо място да бъдат осъвременени материално-техническата база и социалните условия в МВР. Премиерът прие принципно предложението на СФСМВР сериозен процент от постъпленията, които реализира МВР при изпълнение на дейностите си, да бъде връщан в бюджета на ведомството, както и процент от сумите, които постъпват по сметката на Министерството на правосъдието във връзка с разноски по наказателни дела, да бъдат превеждани със същата цел в МВР. Министър-председателят възложи и проверка на изпълнението на проекта по програма PHARE за изработка на униформи за Гранична полиция заради сигнал от СФСМВР за лошо качество и необосновано високи цени на изработените униформи.
Борисов тогава съвсем се разнежи пред синдикалистите, твърдейки, че всички разумни техни предложения трябва да залегнат в новия Закон за МВР. Той заяви, че назначаването и преназначаването на служители в МВР трябва да се осъществява при прозрачност и ясни критерии, валидни за всички без изключение. А на двамата заместник-министри на вътрешните работи беше заръчано да оповестяват и дискутират с профсъюза предприеманите действия по отношение на социалната политика в МВР.
Още същия ден след срещата с "великодушния" Борисов "лошото" ченге Цветанов поля синдикалистите с леден душ. Той увери, че държи на диалога със синдикатите, но не пое никакви ангажименти. А по отношение на финансовите искания, изложени в писмото, уведоми профсъюзните водачи, че пари няма, и за да бъдат изпълнени, трябва да се намалят заплатите или да бъдат съкратени... 10 000 служители. Министърът не каза нищо по искането СФСМВР да участва в подготовката на новия Закон за МВР. След още едно уверение, че диалогът със синдикатите е повече от необходим, Цветанов насочи решаването на проблемите към тогавашния си заместник Павлин Димитров, въпреки че профсъюзът беше оттеглил доверието си към него с гневна декларация два месеца по-рано.
В крайна сметка от цялото говорене, пушене и свирене стана безпощадно ясно, че пари няма. Затова в отговора си до омбудсмана Цветанов говори за указания и работни групи, които да уточняват и пренаписват наредби, а не за допълнително заплащане на редовите полицаи. В същото време МВР е претъпкано с привилегировани звена и служби, много от които прибират добри пари, без да показват носа си на улицата. А колко пари взимат любимците Цветанови от ГДБОП никой не знае. Едва ли обаче те са по-малко от тези в съперницата ДАНС. Раздутата администрация, която осигурява топли местенца за роднини и близки, също не беше на протестите. В тази обстановка всичко зависи от съотношението доволни/недоволни. И едните, и другите обаче знаят, че са много и всеки техен протест ще е трън в очите на мнозина. И шанс за правене на политика на техен гръб.
 
Какво каза омбудсманът
 
Представителите на Синдикалната федерация на служителите в МВР твърдят, че:
- се полага повече извънреден труд, отколкото се компенсира по реда на Закона за МВР;
- в отделни звена извънредният труд не се отчита или отчетеното време е по-малко от реално изработеното;
- не се заплаща за нощен труд.
Констатации:
Извънреден труд над допустимите норми се полага по-често в малките структури на МВР, главно поради недостатъчен брой служители. Една от причините е напускането на системата на служители поради придобито право на пенсия, което не е последвано от обявяване на конкурси за назначаване на други служители. Не се отчита като работа над определеното работно време явяването на държавните служители като свидетели в съдилищата по време на определената им почивка. Налице са противоречиви мнения доколко предвидените от Закона за МВР компенсации кореспондират с количеството на положения извънреден труд. Предявявани са искове пред съдилищата за изплащане на възнаграждение за положен извънреден труд. Постановяването на осъдителни съдебни решения за изплащане от МВР на претендирани възнаграждения потвърждава наличието на проблем с отчитането и заплащането на извънредния труд.
В Закона за МВР не е предвидено заплащане на допълнително възнаграждение на държавните служители за работа през нощта. Съгласно отменения от 01.01.2011 г. § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона за МВР, за неуредените в глава петнадесета "Служители на МВР" въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за държавния служител. Препращането от отменената разпоредба създаваше основание за изплащане на допълнително възнаграждение на държавните служители за работа през нощта. От проверката на омбудсмана стана ясно, че от министерството са правени разчети за необходимите финансови ресурси, но такива не са били осигурявани по реда на приеманите закони за държавния бюджет.
Искането на служителите от министерството за заплащане на нощния труд министърът на вътрешните работи в свое писмо от 11.10.2010 г. определя като неприемливо, тъй като нощен труд на държавните служители в МВР никога не е заплащан. Това становище изцяло противоречи на европейското законодателство, даващо насоки за допълнително заплащане на нощния труд и вземане на мерки за ефективно упражняване на правото на справедливи условия на труд, както и на справедливо възнаграждение.
 
 
 
Препоръки:
 
Министърът на вътрешните работи:
- Да предприеме мерки за предотвратяване на условията, водещи до полагане на извънреден труд над установените граници за компенсиране, включително за осигуряване на достатъчно служители в отделните структурни звена.
- Да организира упражняване на системен мониторинг за прилагане на правилата за организиране, разпределяне и отчитане на работното време, включително за полагания извънреден труд, с оглед гарантиране на законоустановеното компенсиране на служителите.
- Да продължи и разшири практиката за извършване на контрол по сигнали от синдикалните организации и служители за нарушени социални права.
- Да предприеме действия за нормативно регламентиране на заплащането на полагания нощен труд в съответствие с европейското законодателство.
- Да предвиди механизми за осъществяване на по-активен социален диалог и в структурите на МВР.
Ръководителите на структури по чл. 9 от Закона за МВР:
- Да предприемат мерки за стриктно спазване на стандартите за организиране и отчитане на работното време, включително и за равномерно разпределяне на полагания извънреден труд.
- Да създадат условия за информиране на държавните служители за времето, отчетено като положен от тях извънреден труд.