Омбудсманът призова колекторите да не „подканват“ гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати поредна препоръка до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова – Тодорова, в която призова да не се допускат подвеждащи за гражданите практики от страна на фирмите за събиране на вземания, членове на тяхната асоциация.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Дневник" / 31 март 2011г.БСК поиска омбудсманът да сезира Конституционият съд за изчисляването на такса смет

 
Българската стопанска камара (БСК) поиска омбудсманът Константин Пенчев да сезира Конституционния съд, за да се премахне възможността общините сами да определят реда за изчисляване на таксата за битови отпадъци. Това съобщи пресцентърът на бизнес организацията след среща между ръководството на камарата и омбудсмана.

Аргументът на БСК са, че според конституцията общинският съвет определя размера на местните такси по ред, определен със закон, което означава, че общините имат право да определят само размера на таксите, но не и реда, по който те се начисляват.

Този конституционен текст изисква със закон да е изчерпателно уреден редът за определяне на единна основа, валидна за всички общини в страната. Позицията на БСК е, че този принцип на равнопоставеност не е спазен в действащия Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), което "създава условия за нееднакво третиране на гражданите при определяне на цената на една и съща публична услуга".

Според бизнес организацията текстовете в ЗМДТ не са съобразени с принципа на европейското законодателство "замърсителят плаща". Това означава, че таксите трябва да се определят върху реалното количество, а не според данъчната оценка за стойността на имота, както е сега.

Данъчната оценка на имотите по никакъв начин не е обвързана с разходите по предоставяне на услугата и определянето й за основа за изчисляване размера на таксите води до съществени деформации. Не се отчита броят на живеещите или работещите в една сграда като индикатор за количеството генерирани отпадъци, както и дали имотът се ползва фактически, се посочва в становището на БСК.

Това води до големи разлики в размера на таксата за битови отпадъци, които плащат предприятия, осъществяващи дейност в един и същ икономически сектор, но на територията на различни общини.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев припомни, че бизнес организацията многократно е отправяла предложения до компетентните органи за преустановяване на тази практика, но до момента "не са налице конкретни действия за промяна на законодателството и проблемът остава нерешен".