Омбудсманът предупреди, че центрове за хора в риск затварят врати заради сметките за ток и газ

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до вицепремиера и финансов министър Асен Василев, социалния министър Георги Гьоков и председателя на ресорната парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Искрен Арабаджиев, в което алармира, че повече от 24 неправителствени организации, доставчици на социални услуги, търсят съдействие, защото не могат да покрият разходите си за електроенергия, природен газ и заплати.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Дневник" / 15 април 2011г.Омбудсманът поиска такса смет според количеството на боклука, а не според имотите

Националният омбудсман Константин Пенчев поиска такса смет да се определя според количеството на изхвърления боклук, а не според данъчната оценка на имота, както е сега.

Омбудсманът е изпратил препоръка до председателя на Народното събрание и до министър-председателя да предприемат нужните действия за промяна на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), с която да отпадне възможността за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

Съгласно чл. 141, ал. 4 от конституцията общинският съвет определя размера на местните такси по ред, установен със закон. В чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ законодателят е въвел принципа, че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, уточнява омбудсманът. Изключение се допуска, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци и размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет (чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ).

"Изключението, което под условие законът допуска обаче, се възприема като възможност за алтернативен избор от страна на общинските съвети и без да се посочват обективни причини, които водят до невъзможност да се установи количеството на битови отпадъци, таксата се определя дори не на ползвател, а директно върху основа, определена от общинския съвет, най-често в промили върху данъчната оценка на имотите" – пише омбудсманът. Според него подобен подход нарушава и основни принципи при определяне размера на таксите, заложени в чл. 8 от ЗМДТ – възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

С препоръката си Константин Пенчев напомня, че елементът услуга е основният разграничителен белег между данък и такса (в този смисъл е и Решение №9 от 1996 г. на Конституционния съд). "Таксите се определят въз основа на необходимите разходи за извършване на услугата. Определянето на таксата пропорционално върху данъчната оценка на имота, при условие че стойността на имота няма никакво отношение към разходите за извършване на услугата, води на практика до превръщането на таксата в данък" – категоричен е омбудсманът.

Освен това той констатира, че общинските съвети правят разграничение в зависимост от това дали имотите са на граждани или предприятия, както и за какво се използват от предприятията – за жилищни или нежилищни нужди. "Основание за подобно разграничение не се съдържа в ЗМДТ. Качеството на лицето – собственик или ползвател на имота, както и предназначението на имота не оказва влияние върху разходите за извършване на услугата", смята омбудсманът. Той уточнява, че предприятията в резултат на дейността си могат да генерират производствени отпадъци, но това е отпадък, различен от битовия, като редът за предаването на производствени отпадъци е различен и е уреден в Закона за управление на отпадъците.

В края на март Българската стопанска камара (БСК) поиска омбудсманът Константин Пенчев да сезира Конституционния съд, за да се премахне възможността общините сами да определят реда за изчисляване на таксата за битови отпадъци.

От години в Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите се обсъжда въвеждането на нов механизъм за определяне на такса смет, но и досега няма яснота по него.