Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Класа" / 08 юни 2011г.



Дейностите по отпадъците поскъпват до 30% догодина

Обмислят да плащаме такса смет на човек в жилището, вместо на база данъчна оценка

Сега отпадъците от домакинствата, търговските обекти и индустрията се смесват, което усложнява процеса на контрол и измерване.


Стойността на дейностите по управление на отпадъците - събиране, извозване, обработка, ще расте, съобщи Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, на дискусия за такса битови отпадъци при омбудсмана Константин Пенчев вчера. През 2012 г. разходите за услугата ще се вдигнат между 25-30%, прогнозира Чавдарова. Това ще се случи вследствие на новите правила на ЕС, според които трябва да се увеличи драстично делът на рециклирани отпадъци за всяка страна. Ще са нужни и повече инвестиции за нови технологии. Освен това България прие по-скъпия вариант чрез масово налагане на депата, чиято поддръжка след 4-5 години драстично ще оскъпи услугата. Екоминистерството въведе задължителни отчисления за събиране на пари за нови съоръжения, когато от 2014 г. ЕС едва ли ще финансира депа.

За 2012 г. всички общини трябва да осигурят от отчисленията 27 млн. лева, които през 2014 г. ще станат 74 млн. лева. Парите обаче ще стоят блокирани в сметки на регионалните инспекции по околна среда, вместо да се размразяват след решение на сдружението на общините, посочи Чавдарова. За 2011 година трябва да има отчисления от 9 млн. лева.

Тази година отделихме средства от бюджета, което няма да рефлектира върху цената на услугата, но следващата година, когато отчисленията за депониране се увеличат от 3 на 9 лева на тон, най-вероятно ще трябва да поскъпнат и таксите, каза Емил Димитров, заместник-кмет на Свищов. Кметовете на Кюстендил Петър Паунов и на Каварна Цонко Цонев също обясниха, че за тази година едва ли ще има поскъпване, но за следващата още не могат да кажат.

Има по-евтини решения от депонирането

Оказва се, че има по-евтини решения за управление на отпадъците от депонирането. В Свищов са пресметнали, че 40% от отпадъка може да се изгарят в ТЕЦ „Свищов“. „В Дупница общината заедно с частна фирма ще изгради завод за преработка на отпадъци. Кюстендил в частност ще вози само 10% от боклука си там. Ние планираме да изградим сепарираща инсталация, която ще рециклира основната част от боклука“, коментира Петър Паунов. За малките села може да се купят малки компостиращи инсталации, за да се избегне основният разход, свързан със събирането и сметоизвозването, посочи той.

В Асеновград също ще бъде изграден завод на база публично-частно партньорство. Всички тези проблеми и оскъпяването на услугата налагат да мислим за по-справедливо решение за определянето на такса смет, уточни Чавдарова.

Има два варианта таксата да се определя само на база количество, или да се дадат различни варианти, които също да отчитат количеството на боклука, допълни тя. В момента най-голям дял от такса битови отпадъци се поема от бизнеса. Чрез разделното събиране на отпадъци, което се прави от фирмите, може да се намали депонирането, а оттам и таксата за битови отпадъци. Сега разходите по разделното събиране се поема от предприемачите.

Таксата обаче се определя на база данъчна оценка на имота. Това не е от полза нито за бизнеса, нито за населението. И докато в много общини с частните фирми е постигната договореност за плащане на количество отпадък, въвеждането на това условие за хората в многоетажни блокове е много по-трудно. В Плевен от няколко години фирмите плащат на база количество отпадък, в Несебър и Слънчев бряг бизнесът в края на годината дава заявка за пликове, които се извозват по определен график, изготвен с общината.

В Кюстендил от две години вече освобождаваме всяко второ жилище от такса битови отпадъци след подписване на декларация и удостоверение от ВиК и енерго, че то не функционира, обясни Паунов.

На дискусията стана ясно още, че е възможно и най-реално гражданите да плащат на човек в жилището, като броят на обитателите се декларира всяка година. Другият вариант е налогът да се определя на база сметки за вода и ток. Това пак е странична оценка, смята Цонко Цонев. Ние все още не сме правили разчети кой вариант ще е работещ при нас, държавата трябва да зададе параметрите, но е важно начинът на определяне на таксата да бъде справедлив и приходите от нея все пак да финансират дейностите по управление на отпадъците, за да се разделят отговорностите, допълни той.

Поставянето на персонални контейнери в жилищните сгради пък също може да затрудни процеса, тъй като се иска голям ресурс от хора за събирането, отчитането и обработката, а администрирането няма да бъде лесно.

Гражданите ще трябва да плащат повече



Неминуемо, ако таксата започне да се събира на база количество генериран отпадък, тежестта ще се преразпредели и гражданите ще се наложи да плащат повече, каза председателят на комисията по бюджет и финанси в парламента Менда Стоянова. Тя подчерта, че крайно време е този въпрос да бъде решен и да се предложат конкретни варианти. Фирмите за разделно събиране трябва да бъдат въвлечени много по-активно в процеса на управление на отпадъците. Един от най-важните въпроси е план-сметките на общините за количество боклук и разходи за събирането, извозването, рециклирането му да бъдат реални, а върху тях да се осъществява по-стриктен контрол. Така и гражданите ще виждат за какво се използват техните средства. Тези, които събират отпадъка си разделно, ще бъдат стимулирани чрез цената на таксата, чрез заплащане частично на събрания отпадък, поясни Менда Стоянова.