Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в. "Експрес"/ 21 януари 2008 г.

Гиньо Ганев: Администрацията е слуга на гражданитеИнтервю на Мария КостоваГ-н Ганев, обудсманът е призван да защитава правата на всеки гражданин. Затова ли приехте да бъдете патрон на интерактивната кръгла маса по проблемите на онкоболните?Не трябва да се забравя, че омбудсманът на България, както и омбудсманите в целия модерен свят, имат една единствена мисия – да бранят правата на човека и неговите основни свободи. Омбудсманът има едно голямо предимство – той няма, за щастие, пряка административна власт. Когато един министър прави стъпки в погрешната посока, омбудсманът не може да отмени лошата му заповед или решение, но трябва да говори с него, както аз правя всеки ден, и вежливо да го накара той сам да поправи лошия си акт. Омбудсманът стои на стража за правата на човека, но не с пушка в ръка, а със закон, морал и силно обществено влияние, каквото той трябва да носи. Опитът досега показва, че във всички случаи, когато проверките на омбудсмана констатират прояви на недобра администрация, предложенията, които аз правя и посредничеството облегнато на справедливото обществено мнение дават резултат. Омбудсманската институция има на разположение най-силното демократично средство за въздействие – общественият натиск. Омбудсманът не е сам. Той е високоговорител на гражданския контрол, стига да има батерии! На тази духовна плоскост и въз основа на реалните правомощия, които имам, аз дадох съгласието си да стана патрон на тази дискусия, която да има за предмет правата на гражданите като пациенти и тук по-специално - на онкоболните. Какъв е смисълът на тази дискусия ли? Да се чуят различни становища и да се покажат на обществото недоволствата и тревогите на онкоболните у нас, че не получават бърза и достъпна лекарствена помощ. Едно впечатление се налага, че няма достатъчно добре изработена информационна система, не се знае точният брой на страдащите от онкологични заболявания. Няма непрекъснато поддържан регистър за видовете и степента на заболяването у различните хора. Ако има ясна представа за степента и вида на заболяването, има международноустановени стандарти за лечение и какви медикаменти за всеки отделен случай се прилагат. С такава информационна мрежа много по-лесно ще бъде характеризирането на индивидуално страдание и бързо ще се получат нужните лекарства. Разбира се, че е необходима национална стратегия за здравеопазването. Но тук става дума за нещо по-конкретно – за онкоболните, с впечатляващ общ брой на страдащите – близо 240 000 души и статистическата констатация, че всяка година се добавят около 30 000 нови болни. Всичко това изисква темпераментна, компетентна и бърза медицинска реакция в полза на гражданите и техните права като заболели.

Каква е ролята на дискусиите при обсъждането на значими обществени проблеми?Убеден съм, че дискусиите, обсъжданията, допитването до общественото мнение, са най-ефикасните и правни, и политически средства да се чуе гласът и тревогата на общественото мнение. И държавните органи, и администрацията, която е просто слуга на гражданите, на техните нужди и права да се почувства задължена да реагира съответно. Колкото повече дискусии се правят, толкова управлението е по-добро! Трябва да бъдат поздравени инициаторите за провеждането на дискусията – г-жа Теодора Захариева и Центърът за защита на правата в здравеопазването, организаторите на интерактивната кръгла маса - PR-агенцията CNR communications, както и медийният партньор ЕКСПРЕС.БГ.

Това виртуално разискване в същото време е много реално. То дава възможност не в една голяма зала, а в цялото обществено пространство да се чуят мненията на гражданите. Чрез възможностите на интернет, на един имагинерен съвременен площад, много по-голям от древногръцката Агора, се събират хората и подходящо насочвани от добросъвестни модератори, изразят становища и правят предложения!

Обобщените резултати от дискусията ще дадат възможност на нейните организатори, с прякото участие, в мое лице, на националния омбудсман да се обърнат към съответните органи на властта, към съответните компетентни места с ясни думи и претенции. Бъдете сигурни, че този глас на общественото мнение ще бъде не само чут, а в него ще се вслуша и администрацията, щом той говори с езика на истината.