Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "24 часа" / 14 февруари 2008 г

Гиньо Ганев: Децата са над всичкоСъветът на Европа като най-стара общоевропейска организация има за свой фундамент правата на човека. Поради това взаимодействието между омбудсмана на България и комисаря по правата на човека на Съвета на Европа е съвсем естествено и има голямо значение. Не заради автоматичното и поради това невинаги добре обмислено преписване на препоръки и правозащитни стандарти, каквото се среща по небосклона на държавната ни система. А като последователни усилия за създаване на общо разбиране и подходящ обществен климат за отстояване на правата и основните свободи на хората. Има няколко важни идеи за това, които изискват направени от националния омбудсман и комисаря по правата на човека от гледище на европейските документи в тази област.
Над всичко са правата на детето. България има стабилна законодателна и институционална основа, но се очертават, при това не от днес, някои тревожни зони. Има например противоречие между децентрализацията на услугите за деца и централизираната система за тяхната закрила. Недоста Има и други проблеми.
Затова в центъра на вниманието на омбудсмана като конституционен орган за закрила на правата стоят и проблемите на децата, настанени в домове; равният достъп на децата до социални услуги и качествено образование; осиновяването, и то от гледна точка на правото на всяко дете да расте в семейна среда. И най-вече ефективността на мерките за защита на децата от насилие.
Омбудсманът извърши проверки в 10 общини и констатира слабости. Предстои да се създаде обществен съвет по правата на детето към омбудсмана, който ще бъде среда за диалог между ангажираните с детските права държавни органи и гражданските организации.
Тревожно е и състоянието на правата на хората с умствени увреждания. Тук проблемите започват от липсата на специализирани места за настаняването им, които да отговарят на европейските стандарти. И стигат, без да се изчерпват, до незачитането на тяхното право на образование и труд.
Стоят проблеми по състоянието на затворите и правата на лишените от свобода. Констатациите на българския омбудсман след проверки през миналата година са, че усилията за привеждане на затворите в съответствие с международните стандарти засега не дават нужния цялостен резултат.
Заедно с това добре е да се прецени на държавно ниво присъединяването на България към протокола на Конвенцията против изтезанията. Това ще даде още по-солидна база за независим контрол върху затворната система, осъществяван у нас от омбудсмана, както е в други европейски държави.
Тези проблеми не изчерпват темите, по които двете правозащитни институции работят. Сред тях е и въпросът с изпълнението на решенията на Европейския съд в Страсбург. Тези актове често които имат най-пряко отношение към правата на хората. Те обаче невинаги се изпълняват своевременно или в пълнота.
Ето защо един от най-преките изрази на взаимодействието на българския омбудсман със Съвета на Европа занапред ще е гарантирането, че актовете на съда в Страсбург ще бъдат зачитани по адекватен начин от българските власти. Институцията има не само законови възможности, но и морално влияние и авторитет, които ще допринесат за това. Не като самоцел, а защото правата на човека искат реално зачитане, а не празни заклинания.