Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к "Пари" / 18 април 2008 г.

Омбудсманът Гиньо Ганев поиска отмяната на антипазарен текст в българското законодателство. В петък омбудсманът на републиката Гиньо Ганев сезира Конституционния съд да обяви за противоконституционно изискването на приетия през миналата година Закон за лекарствените препарати в хуманната медицина аптека у нас да може да бъде открита само от магистър-фармацевт, регистриран като ЕТ или ЕООД. Според омбудсмана това изискване противоречи на конституционните принципи за свобода на стопанската инициатива и предоставяне на еднакви правни възможности за извършване на стопанска дейност на всички граждани, а също и на принципите на свободно движение на капитали и на свобода на установяване в ЕС по Договора за създаване на ЕО.

Преди години Европейската комисия предупреди Гърция да отмени аналогична разпоредба в законодателството си, според която оптиките можеха да са собственост само на дипломирани оптици. Гърция отнесе въпроса до конституционния си съд. Той реши, че законовият текст не противоречи на Договора за създаване на ЕО. В резултат Европейската комисия заведе дело срещу Гърция и през 2005 г. съдът на Европейските общности осъди Гърция.

Некомпетентност

Всички медии в Гърция поставиха под въпрос компетентността на конституционните си съдии. Въз основа на решението на СЕО в края на миналата година Еврокомисията заведе ново дело, в което поиска Гърция да бъде осъдена да плаща по 70 956 EUR за всеки ден забава да хармонизира националния си закон с Договора на ЕО.

Еврокомисията е инициирала същата процедура и срещу Италия за това, че италианският закон предвижда частни аптеки да се притежават само от физически лица, завършили специалност Фармация, или дружества, всички съдружници в които са фармацевти. Италия бе предупредена през 2005 г., а една година по-късно срещу нея бе възбудено дело за инфринджмънт пред Съда на справедливостта. Това е първата фаза пред Съда на ЕО, предхождаща налагането на наказателни глоби, както е в случая с оптиките в Гърция.

Българският омбудсман поиска отмяната на съвсем аналогичен антипазарен текст в българското законодателство. В ръцете на Конституционния съд е България да избегне резила да бъде осъдена в съда на Европейските общности в Люксембург.

Неотдавна отношение по въпроса бе взето и от българската Комисия за защита на конкуренцията. Със свое решение от януари т.г. тя обяви, че същият текст, понастоящем атакуван от обществения защитник у нас, следва да бъде изменен, като „бъде премахнато изискването собственик на аптека да бъде единствено магистър-фармацевт”. Зад инициативата застава и Комисията за защита на потребителя.

Основен за формирането на общественото мнение е, разбира се, въпросът за защитата здравето на хората и за това доколко тя им е гарантирана с посочените ограничения.

Гаранции

Според Еврокомисията и Съда в Люксембург начините за гарантиране на обществения интерес за защита на здравето на населението са други, различни от ограничаването на стопанската инициатива и конкуренцията. Те са посочени в докладите на комисията и в мотивите на решенията на СЕО. И са обяснени точно и подробно. Най-съществените са задължителното присъствие на професионалист - дипломиран фармацевт във всяка аптека и наличието на адекватни задължителни застраховки за професионалната му отговорност. Без да е нужно фармацевтите да са търговци и да са едновременно мениджъри на търговско предприятие. За потребителите на лекарства значение имат единствено качествата на фармацевтите в областта на фармацията, а не качествата им като мениджъри. Затова за потребителите е от решаващо значение да бъдат обслужени от специалист фармацевт, който посвещава всичките си усилия и време в областта на фармацевтиката и поддържа постоянно професионалната си квалификация, а не от специалист по мениджмънт, който се стреми единствено да реализира по-голяма печалба и е изцяло зависим от пазарните сили. Много по-обективно за здравните нужди на пациента би действал фармацевтът, ако не е собственик и има сигурността на трудовия договор.

Опасност

Раздробяването на аптечните мрежи автоматично ще доведе до закупуване на по-малки количества лекарства от всяка аптека поотделно. Това автоматично означава увеличение на цената на лекарствата.

Раздробяването ще доведе до невъзможност от специализация на работещите в аптеките, а също и до вършене на работа на дребно от множество отделни аптеки. а това също ще доведе до увеличаване на цените.