Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

В-к „Дневник” / 5 юни 2008 г.

Омбудсманът тук и другадеАвтор: Светломира ДимитроваПарламентът обсъди в четвъртък годишния доклад за 2007 г. на националния омбудсман Гиньо Ганев, озаглавен „Доброто управление, правата на хората и органите на властта”. Документът от 251 страници описва всички дейности и инициативи на националния защитник. Сред тях са обществена дискусия за управлението и администрацията (според омбудсмана заради дистанцията с държавните органи хората се отдалечават от участие в управлението); правата на човека и неговото здраве; правото на гражданите за чиста околна среда; правата на потребителите на обществени услуги (неправомерното използване на личните данни на потребителите от топлофикациите и електроразпределителните дружества, както и нарушенията при отчитането на изразходваната енергия). Продължават да постъпват и много жалби на граждани от фонд „Републиканска пътна инфраструктура” заради неизпълнени, а влезли в сила решения на Върховния административен съд.

Омбудсманът има и три препоръки във връзка с борбата с корупцията. Според него липсва съгласуваност в действията на различни държавни органи при предоставяне на концесии и осъществяване на контрол върху добива на подземни богатства. Той предлага да се създадат етични кодекси на депутати и общински съветници, на кметове и на служителите от цялата йерархия на властта, за да се предотврати конфликт на интереси при управлението на обществени ресурси и да се предвидят ефективни санкции. Препоръчва също да се създадат ясни правила за изваждане на светло и за ограничаване на политическия лобизъм (под негова егида бе внесен специален проектозакон за лобизма), а също да се създадат правила за финансиране на партиите и за честно провеждане на изборите.

Швеция - родината на тази институция Институцията на омбудсман като обществен защитник е въведена най-напред в Швеция при конституционната реформа през 1809 г. Институцията на омбудсмана навлиза в европейската практика през 60-те години на миналия век и особено масово - през 70-те. В края на века той е въведен и в почти всички млади демокрации.

След два века съществуване няма защо да се учудваме, че именно Швеция е въвела първа равноправието между мъжете и жените. В доклада за 2006 г. (докладът за 2007 г. още не е представен) са били регистрирани 6008 нови случая, a 115 случая са завършили с нови законодателни предложения, за което на омбудсмана е била дадена възможност да представи становище. Като най-трудно решен е посочен случаят с езерото Стуршьо в Западна Швеция. Според легендата там живеело огромно чудовище. Затова през 1986 г. местният Административен борд забранява лова в района. През 2002 г. ловец оспорва решението, а през 2004 г. омбудсманът инспектира природозащитния съд, който го е потвърдил. Омбудсманът обаче припомня, че на първо място ролята му е да накара тези, които упражняват публична власт, да се съобразяват със законите. След тази препоръка на парламентарния омбудсман местният Административен борд приема решение, с което анулира акта си от 1986 г., а решението влиза в сила незабавно.
Австрия - на първо място е равноправието В Австрия институцията омбудсман е създадена през 1977 г. Нарича се Съвет на омбудсманите, или народна правозащита. Той е независим висш федерален орган с трима членове, един от които е председател. Членовете на съвета се избират от долната камара на парламента за 6 години без право на преизбиране. На първо място в докладите си институцията винаги поставя основните човешки права - правото на живот, равноправието, свободата на словото и сдружаването. Докладът за 2006 г. започва с описание на казус за равноправието между мъжете и жените. Става дума за кандидатстване за работа в общината, при което първите три кандидати са жени, четвъртият - мъж, но работата получава той. Общинският съвет не обръща внимание на този факт, при което омбудсманът преценява, че става дума за дискриминация в нарушение на закона за равнопоставеност в публичния сектор. Общинският съвет не взима бележка от омбудсмана и наема адвокати срещу 4 хиляди евро. Това е първият случай, при който някой си позволява да съди омбудсмана през 25-годишната му история, се отбелязва в доклада. Такъв иск е просто недопустим в едно демократично общество, основаващо се на силата на закона, и затова трябва напълно да се отхвърли, коментира още докладът. В доклада се изразява задоволство, че случаят е бил разгласен от австрийската телевизия ОRT и е предизвикал живи дебати в обществото, с което надеждата му е, че всички жени, чиито права са накърнени, няма да се поколебаят да ги отстояват. На второ място австрийският омбудсман поставя случаите на дискриминация заради националност или етническа принадлежност.

Актуално във Франция - съдебната експертиза Във Франция институцията е въведена през 1873 г. под наименованието медиатор на републиката. Медиаторът се назначава с декрет на президента по предложение на правителството за срок от 6 години и се освобождава автоматично от длъжност след навършване на пенсионна възраст. Веднъж назначен, омбудсманът е независим и не може да бъде сменян по време на мандата си от правителството. Той може да инициира дисциплинарни процедури срещу всяко отговорно лице и да предава случая на съд, ако не получи удовлетворителен отговор. Вече няколко месеца в обществото тече дискусия по инициатива на медиатора на републиката за медицинските експертизи, които „особено когато се отнасят за съдебната практика, будят тревога и създават недоверие и към съдебната система, и към съдилищата”.

Чехия - приоритетът са децата и възрастните В Чехия институцията омбудсман не е конституционно закрепена. Организацията и дейността й са уредени в Закона за обществения защитник на правата от 8 декември 1999 г. Омбудсманът се избира от Камарата на представителите за срок от 6 години измежду предложените от президента и сената кандидатури. Чешкият омбудсман е компетентен да осъществява контрол върху дейността на държавната и местната администрация, Съвета за радио и телевизия, полицията и здравноосигурителната каса. Извън правомощията му е разследване на случай, който се разглежда от съд или по който вече има влязло в сила съдебно решение. Сегашният омбудсман Отакар Мотейл е представил новия закон за дискриминацията, противопоставил се е на правителството, като се е обявил срещу заплащането на здравни услуги от бежанците. Той открито обвини социални работници за случай на семейно насилие и поставените от тях пречки пред две сестрички да се върнат вкъщи. Констатира правен вакуум в правата на децата, живота и обучението в специализираните детски заведения. Омбудсманът открива много недостатъци и нарушения в 27 дома, в които живеят около 50 хил. възрастни хора.