Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

В-к„24 часа” / 12 юли 2008 г.

Стига крепостничество към парнотоГиньо Ганев, омбудсман на Република България

Многобройни оплаквания на гражданите наложиха да направя проверки на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство. Над всичко е тревогата, че правата на гражданите като потребители масово не се зачитат и не се защитават. И от енергийните компании, и от държавните органи. Вместо да бъдат потребители на една обществена услуга, гражданите са употребявани от едно лошо, затънало в инерция и нехайно към техните права управление на топлофикационните дружества и фирмите за дялово разпределение.

Короната на европейските ценности е съставена от правата на човека. А у нас върху тялото на човека - потребител на топлофикационните услуги, са нанесени дълбоки порезни рани. Засегнати са неговите основни права на информация, на жалба, свещеното право на избор и правна защита. Установи се порой от нарушения. Гражданите са принуждавани да плащат за услуги, от които изрично са се отказали. Защо?! Защото така са решили енергийните чиновници, за да бранят статуквото и привилегиите на топлофикацията. Законът постановява, че щом си спреш парното, плащаш само за сградната инсталация и общите части. Топлофикаторите обаче се снабдяват с някаква наредба, според която трябва да им се плаща повече. Откъде накъде?

Хората не са информирани по разбираем начин как се изчисляват сметките им за парно. Някои топлинни счетоводители са стигнали дотам в пренебрежението си към гражданите, че пишат сметките на немски. На немски! В нарушение на всякакви правила - и европейски, и наши, дружествата отказват да разглеждат жалби от потребители, ако имат просрочени задължения или неизплатени уреди. На останалите пък искат такса от 2 лева, за да благоволят да разгледат жалбата!? Отгоре но всичко топлинните счетоводители си измислят всякакви „услуги”, за да вземат пари на хората. Без някой да ги контролира. Гражданите са принудени да търпят и допълнителни щети от дейността на тези фирми за дялово разпределение, като отсъстват от работа или пък си изоставят бизнеса, за да чакат топлинният чиновник да благоволи да дойде в работен ден между 9 и 17,30 ч да засече топломерите. Да не говорим пък, че столичната топлофикация спира топлата вода, когато й хрумне, без да уведомява хората защо и за колко време ще бъдат лишени от тази обществена услуга. И така нататък. Всичко това се крие зад мъглявината на една наукоподобна методология, по която стькмяват сметките. Именно стькмяват, а не изчисляват!

Ето и един комичен пример: възприето е от въпросната методика, че при формиране на сметката се взема предвид външната температура. И в Пловдив карат хората да плащат сметки, формирани, при условие че средната температура е минус 16°. А по данни на Института по метеорология на БАН тя е минус 9,6°. Тъкмо тази подмяна води до значително завишени сметки. Гражданският контрол, осъществяван от омбудсмана, няма нито за цел, нито може да реши проблемите в тази област. Това е задължение и отговорност на компетентните държавни органи и самите енергийни дружества. Дългът на омбудсмана е да посочи недъзите и тревожните зони от гледна точка на правата на хората. И да постави въпросите, чието решение трябва да бъде намерено незабавно.

Затова отправих конкретни препоръки към правителството, към ресорното Министерство на икономиката и енергетиката, към енергийния регулатор, към общините, които са собственици на топлофикационни дружества, и към самите дружества. Това са препоръки, базирани на широкото и справедливо обществено недоволство от топлофикационните услуги. И имат една цел - най-после гражданинът да стане равноправен и защитен потребител, а не крепостник на топлофикацията.

Призовавам всички граждани и медиите заедно да упражняваме обществен контрол и демократичен, но ефикасен натиск за решаването на тези болезнени и даже срамни за една съвременна пазарна икономика проблеми.