Омбудсманът Мая Манолова утре ще бъде в гр. Добрич

Утре, 19 февруари 2019 г., омбудсманът Мая Манолова ще посети гр. Добрич. В 10.00 часа в Бизнес залата на Община Добрич, Манолова ще участва с кмета Йордан Йорданов, общински съветници и граждани в публичното обсъждане за избор на местен обществен посредник.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

Zdrave.net /11.07.2008 г.

Конституционният съд отхвърли възможността само фармацевтите да търгуват с лекарстваКонституционният съд обяви за противоконституционна законовата разпоредба само магистър-фармацевт да има право да търгува на дребно с лекарствени продукти. Според съдиите разпоредбата осуетява навлизането на нови участници на пазара на търговията на дребно с лекарствени продукти. Когато са ограничени правно-организационните форми, чрез които може да се извършва търговия на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина се ограничава правото на свободна стопанска инициатива. Както всяка друга стопанска дейност и продажбата на дребно на лекарствени продукти зависи от инициативата на отделните стопански субекти. Всеки гражданин и юридическо лице има правото свободно да избира каква търговска дейност да извършва. На тях обаче трябва да се предоставят еднакви правни условия за стопанска дейност, се казва в мотивите на съда. Това означава, всеки един от правните субекти да може да се занимава с такава дейност когато пожелае.

От Конституционния съд също така отчитат, че здравеопазването в условията на децентрализирана пазарна икономика не е дейност на държавата, но това не я освобождава от задължението да упражнява „контрол върху всички здравни заведения, както и върху производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и върху търговията с тях”. В това число влиза и контролът върху търговията на дребно с лекарствени продукти с оглед закрила на здравето на гражданите. Свободата на стопанска инициатива не изключва принципите на държавното регулиране и на контрол върху стопанската дейност, защото тя няма абсолютен характер и може да се ограничи по законодателен ред когато с това се цели предотвратяването на злоупотреба с монополизма и нелоялната конкуренция и в защита на потребителя, се казва в мотивите на съда.

Жалбата срещу тази законова разпоредба бе подадена от омбудсмана Гиньо Ганев. В своето искане той развива разбирането си, че ограничителният характер на чл. 222, ал. 1 ЗЛПХМ, който той позволява да се извършва търговия на дребно с лекарствени продукти само от магистър-фармацевт, осуетява възможността за реализиране на инвестиции на пазара на фармацевтични продукти.