Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

Инвестор - БГ новини/25 август 2008 г.

Институции си прехвърлят отговорността за проблемите в млечния сектор

Млекопроизводителите, подкрепени от представители на други сектори от животновъдството, представиха днес отново, този път пред парламентарната комисия по земеделие (която днес проведе извънредно заседание специално заради техните проблеми), исканията си за субсидии за отрасъла.

По мнението на представителите на бранша, проблемите в животновъдството съществуват от години, но земеделското министерство, в т.ч. директорът на Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) Жеко Байчев не са си свършили работата.

А според присъстващия на заседанието омбудсман на Републиката Гиньо Ганев, предишният министър на земеделието Нихат Кабил, който е подписал с млекопроизводителите споразумение за изплащане на 60 млн. лв., за които те настояват, вероятно не е спазил нормите на ЕС - след като сега се налага вицепремиерът Плугчиева специално да настоява пред ЕК за разрешение за изплащане на въпросната сума. В тази връзка беше съобщено, че разговори ще се водят в Брюксел на 3 септември.

Омбудсманът изтъкна като проблем липсата на стратегия за развитие на животновъдството и необходимостта от обществена дискусия за развитието на отрасъла, с което присъстващите представители на животновъдите се съгласиха, подчертавайки, че искат ясни правила за работа, вкл. и точно спазване на сроковете за изплащане на субсидиите.

От страна на част от животновъдите обаче бяха изказани и мнения, че разпределението на помощите не трябва да е „на калпак”, а според вложените инвестиции, което означава, че малките фермери няма да бъдат подпомагани.

Представители на бранша също така се обявиха да не се удължава срокът (който изтича следващата година) до 2011 г., в който мандрите и млекопреработвателните предприятия трябва да покрият изискванията на ЕС или да бъдат затворени. Мотивът е, че непокрилите изискванията и съответно не вложили инвестиции, упражняват нелоялна конкуренция спрямо изрядните млекопреработватели. Според някои фермери, обещанието на министъра на земеделието да бъдат давани без конкурс общински и държавни земи за пасища, освен че не е уточнено при какви условия да стане, може да предизвика недоволството на зърнопроизводители.

Присъстващата на заседанието днес зам.-министър на земеделието Светла Бъчварова съобщи, че Стратегията за развитие на животновъдството до 2013 г. е почти готова и скоро ще бъде внесена за разглеждане от правителството, след което предстои и одобрението й от Народното събрание.