Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

В-к „Земя”/18 ноември 2008 г.

66 жалби от българи през 2008 г. дo европейския омбудсман


Българските граждани се нареждат в първата шестица по брой жалби, отправени до европейския омбудсман. Това заяви европейският омбудсман Никифорос Диамандурос вчера по време на международната конференция „Правата на човека - обетованата земя на закона, но и на справедливостта”. За периода 1998-2008 г. жалбите са били 236, за 2007-а те са 91, а до 10 ноември 2008 г. -66. В тях се засягат проблеми на реституцията, правосъдието, корупцията, затворите и основните права. В 90 процента от случаите обаче сигналите им не са в компетенцията на тази европейска институция.

Конференцията е организирана от омбудсмана на България Гиньо Ганев в сътрудничество с холандския му колега Алекс Бренинкмейер. Освен Никифорос Диамандурос във форума участват и омбудсмани и представители на тази институция от 42 страни от Европейския съюз и Съвета на Европа. Акцентът на обсъжданията е принципът, че поведението на държавните органи трябва да отговаря не само на буквата на закона, но и на човешката представа за справедливост. Според Гиньо Ганев справедливостта се свежда до уважението към уникалността на всеки човек и в това се изразява душата на правото. И администрацията, и гражданите трябва да мислят за творческото прилагане на закона. „В очите на гражданите администрацията не трябва да изглежда като двуглаво чудовище, което е готово да ги ухапе, а трябва да вдъхва доверие. Това, което искаме, е компетентна и човешка администрация”, допълни Гиньо Ганев. Той уточни, че целта на омбудсмана като институция е да бъде съкратен пътят на сигналите на гражданите за лошо управление до отговорните инстанции.

Близо 2000 са незаконните режими на общинско равнище. Това е пример как една добра норма не успява да стигне до гражданите, алармира вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин. Той допълни, че не всеки път обществото и институциите разбират смисъла на закона и често се търсят вратички, с които той да бъде заобиколен. „Чувството за справедливост не се изчерпват само със законодателството, то обхваща и моралните разбирания на обществото. Пример за това е, когато един чиновник отиде в друга администрация и там го бавят. После той се връща в своята администрация и прави същото”, допълни още министър Калфин.