Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

Агенция “Фокус”/17 ноември 2008 г.

Георги Пирински: Темата за правата на човека е от пряк интерес за Народното събрание


Людмила Спасова


Темата за правата на човека в контекста на справедливостта е от пряк интерес за Народното събрание. Това каза председателят на парламента Георги Пирински по време на международна конференция на тема “Правата на човека – обетованата земя на закона, но и на справедливостта”. Пирински поздрави омбудсмана Гиньо Ганев за усилията, които полага за формиране на нагласи по теми свързани с правата на гражданите.

“Този род дискусии са важни и нужни за всяка от страните на Европа и за европейския съюз като общност. Ако говорим за споделена основа на идентичност, това е представа за правата на човека”, каза Пирински. По думите му в България сме изправени пред предизвикателството да създадем законодателна основа за функциониране на държавата с достатъчно отговорно управление. Основно предизвикателство е справедливостта. Пирински посочи, че промените през последните 20 години са разкрили нов хоризонт, но и са породили чувство за липса на справедливост. Това е основното предизвикателство пред законодателите.

Пирински бе категоричен, че трябва да се изработи законодателство, което не е плод на групови или частни интереси, а отговаря на общия интерес. Според него, представата за справедливост отива отвъд закона и опира до функционирането на отделните власти. Народното събрание има важна роля в търсенето на формулите за добро управление“. В това общо търсене на адекватно функциониране на институциите трябва да се обърне внимание на формирането на съзнание и отговорности, които гражданинът трябва да споделя. Гражданите са съотговорни в това правата да не са празни буква”, каза още председателят на Народното събрание.