Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

Агенция “Фокус”/17 ноември 2008 г.

Всеки човек има право делата му да бъдат разглеждани в срок, според европейския омбудсман


Людмила СПАСОВА


Всеки човек има право неговите дела да бъдат разглеждани в срок от европейските институции. Това каза европейският омбудсман Никифорос Диамандурос по време на международна конференция на тема “Правата на човека – обетованата земя на закона, но и на справедливостта”. Диамандурос посочи, че всеки човек има право да бъде изслушан преди по неговия казус да бъде взето решение, като това решение трябва да бъде безпристрастно. По думите му справедливостта може да бъде постигната чрез прилагането на закона. Добрата администрация изисква работещите в нея да бъдат запознати с правата на гражданите, еднаквото третиране изисква хора в различни ситуации да бъдат третирани по различен начин. Според европейският омбудсман законоустановените правила не са достатъчно детайлни, за да се вземат предвид всички различия.

“Нашата система позволява да се намерят решения, които да устройват и гражданите и администрацията. Служителите на администрацията не трябва да се влияят от политически убеждения, семейни проблеми или финансови интереси. Администрацията съществува, за да служи на гражданите, а не обратното. Гражданите не трябва да са пасивни фигури, които разглеждат решенията на администрацията безпристрастно”, каза Диамандурос. Според него трябва да има доверие между администрацията и хората, които тя обслужва.

Председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев каза, че Европа и България вървят към все по-голяма бюрократизация, което е нормално. Администрацията според него трябва да бъде бърза, прозрачна и да действа в рамките на закона. “Административните съдилища доказаха, че могат да защитават гражданите и юридическите лица. Нарастващият брой на жалбите в съдилищата показват убеждението на хората, че там могат да получат защита на своите права”, каза Пенчев. По думите му, реформата в съдебната власт върви, като за пример той даде Висшия съдебен съвет, където често вървят производства срещу магистрати.