Омбудсманът Мая Манолова утре ще бъде в гр. Добрич

Утре, 19 февруари 2019 г., омбудсманът Мая Манолова ще посети гр. Добрич. В 10.00 часа в Бизнес залата на Община Добрич, Манолова ще участва с кмета Йордан Йорданов, общински съветници и граждани в публичното обсъждане за избор на местен обществен посредник.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

В-к „Стандарт”/17 ноември 2008 г.

Чиновниците трябва да са справедливи


проф. П.Никифорос Диамандурос, европейски омбудсман


Европейският омбудсман и неговите партньори от държавите членки на Европейския съюз насърчават „доброто административно обслужване”. Но какво всъщност означава това понятие? Съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз (ЕС) правото на добро административно обслужване включва правото на всеки да получи безпристрастно и справедливо разглеждане на делата му в разумен срок.

Идеята за „справедливостта” е изключително важна. Тя включва разбирането, че процедурите следва да бъдат справедливи и най-вече, че гражданите имат правото да бъдат изслушвани преди администрацията да вземе решение, което ги засяга. На второ място, тя включва изискването лицата, отговорни за вземането на решения, да бъдат безпристрастни. И на трето място, има и измерение по същество, което на практика може да се преведе на езика на юридическите принципи, като тези на пропорционалността и липсата на дискриминация. Всяка година европейският омбудсман получава много жалби за несправедливо отношение от страна на администрацията на ЕС. В процеса на разглеждане на тези жалби той насочва вниманието на администрацията към факта, че основните права и юридическите принципи са от практическо значение за ежедневната им работа и че те не позволяват да се допуска вземането на несправедливи решения. Той поощрява административните служители на ЕС да приемат справедливостта сериозно и да насърчават култура на обслужването. Според него, администрацията съществува, за да служи на гражданите, а не обратното.

Важно е, макар и трудно, да се намери точен баланс между правилата, които са ясни и достатъчно гъвкави, за да подпомогнат доброто администриране, и правилата, прекалено детайлни и стриктни,като по този начин възпрепятстват добрата административна практика. Важно е също така да се убедят административните служители, че културата на обслужването не е в това механично да се прилагат стриктни правила. Добрата администрация е готова да направи за гражданите повече от правния минимум и да се ангажира чрез диалог да постигне решение, което се възприема за справедливо. Омбудсманът има изключително важна роля за изграждането на по-добра администрация и за гарантирането на справедливост за гражданите. Важни указания в тази насока могат да бъдат намерени в „Европейския кодекс за добро поведение на администрацията”. Изработен от европейския омбудсман и приет от Европейския парламент, кодексът е активен инструмент, създаден с цел да подпомогне административните служители да прилагат основното право на добро административно обслужване ежедневно и по практичен начин.