Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

БНР „Хоризонт” / 12 август 2009 г.

Според Гиньо Ганев лимитите за направления ограничават правото на пациентите за безплатна и своевременна медицинска помощ
 
Омбудсманът Гиньо Ганев заяви, че лимитите за направления ограничават правото на пациентите за безплатна, достъпна и своевременна медицинска помощ. Ганев обсъди проблема с представители на лечебни заведения и на професионални и пациентски организации.
 
Според Гиньо Ганев, лимитите са опит заболяванията на пациентите да бъдат предвидени, а самото им протичане поставено в определени рамки, което само по себе си е невъзможно. За пример той даде издаването на направления от общопрактикуващите лекари, с каквито направления пациентите често не могат да се сдобият, тъй като в края на тримесечията на много места те са изчерпани. При това положение пациентът се оказва в особена ситуация.
 
Гиньо Ганев: Той трябва да планира разболяването си и да го планира така, че да съвпадне с началото на новия отчетен период. В противен случай трябва да плаща. Според омбудсмана, освен че ограничават конституционно гарантираните права на пациентите, лимитите намаляват и конкуренцията между здравните заведения. Това според него води до влошаване на качеството на здравната услуга, което пък от своя страна отново рефлектира върху лекуващите се. 
 
Пациентските и лекарските организации се обединяват в мнението си, че контрол върху направленията и болничната помощ трябва да има. В същото време обаче нещо трябва да се промени. Така смята и Виолета Антонова от Конфедерация „Защита на здравето”.
Виолета Антонова: Понякога, особено за изследване на кръвта, което е рисково изследване и трябва на момента да се изследва, а не да ме изследват след два-три месеца, когато аз няма да съм жива. 
 
Предстои омбудсманът Гиньо Ганев да изработи Становище по проблема, след като бъдат направени допълнителни проучвания.