Окончателни списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение

След изтичане на установения срок (5 юни 2019 г. – 7 юни 2019 г.) Комисията, създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България, проведе заседание и установи, че не са постъпили искания от организациите и кандидатите за членове на Съвета за наблюдение, включени в публикуваните списъци от 4 юни 2019 г., за:

виж повече >

Expert.bg - България / 12 август 2009 г.

 
Гиньо Ганев: Въвеждането на лимити за болниците влошава качеството
 
Въвеждането на лимити за болниците премахва конкуренцията между тях, което влошава качеството, така пациентите не получават качествено обслужване, което е тяхно конституционно право. Това каза омбудсманът Гиньо Ганев по време на работна среща под наслов "Необходими ли са лимити върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ", съобщи БТА.
 
Чрез лимитите са засегнати принципът на равнопоставеността и правото на свободен избор на всеки гражданин, посочи Ганев пред присъстващите представители на лечебни заведения, на синдикатите в здравеопазването, на професионалните и пациентски организации, на държавни институции и експерти. Омбудсманът каза, че пациентът има право на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ, без да заплаща.
 
Председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов посочи, че въпросът с лимитите трябва да се разглежда в контекста на реформата в здравеопазването.
 
Според проф. Младен Григоров, докато не се разруши монополът на НЗОК, няма нищо да стане. По думите му най-добрата проверка е конкуренцията. Той посочи, че клиничната пътека лишава пациента от допълнително лечение. Григоров припомни, че системата на здравеопазване се крепи на два стълба - на профилактиката и на иновациите. Касата мачка абсолютно всяка иновация в 21 век, в който медицината се развива с огромна скорост, каза той. Според специалистите, до момента няма реално остойностяване на медицинската дейност.
 
Представителите на пациентските организации бяха на мнението, че пациентът трябва да е в центъра на здравеопазването - да има право на избор, без да му се налага да плаща за специалист от джоба си, въпреки че е осигурен.
 
Процентът от Брутния вътрешен продукт, който се отделя за здравеопазване, е вид приоритезиране, но дори той да нарасне драстично, ресурсът ще бъде ограничен поне през следващите десет години, каза зам.-министърът на здравеопазването д-р Валерий Митрев на работната среща при омбудсмана във връзка с лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ. Според Митрев, проблемите с лимитите са се напластявали дълго време и те не могат да бъдат решени с магическа пръчка. Той посочи, че не трябва да се забравят условията, в които работим - условия на световна финансова и икономическа криза.
 
Заместник-министърът на здравеопазването каза, че в момента новото ръководство извършва мониторинг на дейността на институциите в сектора. Целта ни е сериозно да дисциплинираме системата, допълни Митрев. По думите му, въвеждането на лимитите е тежко и погрешно решение - резултат от липсата на договорен процес през последните години. Той поясни, че сред важните приоритети на министерството е и Наредбата за акредитация на болничните заведения. Въпросът ще бъде решен след широк дебат в специализираните среди и обществото, каза Митрев.