Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

в-к „Монитор” / 13 август 2009 г.

 
 
Омбудсманът нищи лимитите за прегледи

Силивия Ангелова
 
Омбудсманът Гиньо Ганев ще излезе със становище до дни дали лимитите на талоните за преглед при специалист са законни или не. Това стана ясно вчера след срещата му с представители на пациентските организации, директорите на болници и зам.-министъра на здравеопазването Валерий Митрев. Становището си той ще изпрати на парламента и кабинета.
 
Лимитите за талони да отпаднат и да бъдат обявени за незаконни, призоваха от пациентските организации. Ограниченията за даването им не са залегнали нито в Закона за здравното осигуряване, нито в този за здравето. Те са въведени с разпореждане на Националната здравноосигурителна каса.
 
Спазване на дисциплината във всяко звено от здравната система ще бъде приоритет в екипа на МЗ, заяви пък зам. здравният министър Валерий Митрев.