Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Легитимно и справедливо е цената на тока да падне

Омбудсманът Диана Ковачева не подкрепя проекта за решение на КЕВР, с който цената на тока се запазва същата, въпреки че тази на природния газ намаля с над 40%. Заради мерките за сигурност, свързани с коронавируса, омбудсманът заяви позицията си на заседанието на регулатора по скайп-връзка, а по-късно тя изпрати до комисията и писменото си становище

виж повече >

БНР (Хоризонт) - Преди всички / 21 август 2009 г.

 
Гиньо Ганев: Човешкото право, правото да се разболява – то не може да се планира
Водещ: Лимитите върху дейността на болниците, доболничната помощ трябва да бъдат отменени. Това е становището на националния омбудсман, което ще бъде представено днес. Според Гиньо Ганев е необходимо да се търси друг регулативен механизъм, чрез който здравната каса да разпределя ограничения ресурс за здраве. Становището ще бъде изпратено до Министерския съвет, здравното министерство, НЗОК и Парламентарната комисия по здравеопазване. 
 
Гиньо Ганев: Ако има нужда от такива лимити в извънболничната и болничната медицинска помощ, на кого са необходими те, ако приемем, че въобще са необходими. Без да навлизаме в детайли, ние напомняме, защото това е нашата гледна точка. Това, че пациентът има право на достъпна, качествена, своевременна и достатъчна медицинска помощ без да заплаща, при основен ред, който се определя от закона. Лимитите правят един опит да се планира тази дейност на лечебните заведения, само че има един друг детайл – човешкото право, правото да се разболява – то не може да се планира, така че много често човек се разболява тогава, когато тези лимити не осигуряват нито достъп до изследване, нито пък свободен достъп до избрано от пациента, предпочитано от него лечебно заведение, така че отговорът, който се дава в това становище, е, че тези два вида лимити – едните се наричат регулативни стандарти, тоест ограничени в броя на изследванията и консултациите, което вашето джипи може да ви предпише или специалистът извънболничната помощ, те са едни лимити или стандарти, определени по тримесечие и много често пациентът, когато има нужда да прави такива консултации и изследвания, неговото джипи, общопрактикуващият лекар, казва „аз нямам лимит, броят на тези мои талони, за да назнача изследване за консултация са изчерпани и тогава човек трябва да чака до следващия период или пък да тръгне да се плаща ако това е толкова бързо при него като нужда – това е недопустимо. Другите лимити са в самата болнична помощ. Всъщност НЗОК определя месечни лимити за плащанията в болниците и кгоато ти искаш, имаш нужда, даже имаш и направление, ако мога така да кажа, от твоя общопрактикуващ лекар, отиваш в една болница, но тя не може да те приеме, защото нейният лимит, разходите, които тя може да направи, както са предвидени от НЗОК, са изчерпани. Тогава ти какво трябва да правиш – пак да чакаш едно следващи тримесечие или месечен период, когато тази болница ще има лимит. Второ, да отидеш в друга болница, която не предпочиташ и трето, да тръгнеш да си плащаш. 
 
Репортер: Тоест вие ще настоявате лимитите съвсем да отпаднат?
 
Гиньо Ганев: Нашето предложение в становището е, лимитите трябва да отпаднат, както като регулативни стандарти при изследванията и консултациите, които се назначават от общопрактикуващият лекар, така и лимитите за самата болнична помощ в болничните заведения, тоест заплащанията в болниците. Те не са в интерес на пациента. Той не може да осъществява нито едно от тези изброени от мен четири свои суверенни права и при много подробен анализ на нормативната уредба в един първи раздел, там има вътрешни противоречия в документите подзаконови, с които се уреждат тези лимити, второ, един анализ на лимитите, върху правата на пациентите, с констатацията, че то е отрицателно това въздействие, както на тези изследвания и консултации, отрицателно е въздействието на максималните разходи, които са предоставени в отделните болнични заведения в болничната медицинска помощ.
Репортер: Какви са препоръките ви?
 
Гиньо Ганев: Препоръките най-общо – Министерският съвет като обсъди по съответния ред, да внесе в Народното събрание предложение за законодателни промени, които да доведат до отпадане, както на регулативните стандарти, така и максималните стойности за разходите в лечебните заведения, но министърът на здравеопазването в една отделна препоръка, той трябва да предприеме не само необходимите действия, ами да вземе законодателна инициатива – да гарантира откритост и пълна прозрачност при обсъждането и приемането на решения в здравния сектор, и да има един диалог, да има непрекъснат разговор с неправителствените организации и гражданите. Затова специален текст с тези мои препоръки – съответните органи да гарантират представителството на пациентските организации и на гражданите, на експертите, в различните органи, които отговарят за управлението и контрола на здравната система. Досега това не е направено и голямото обръщение към НЗОК, лекарският съюз, Зъболекарският съюз – има и такъв, те да предприемат действия – вижте глагола – за отпадане на лимитите, както ние ги наричаме. Това какво значи – трябва ли като отпаднат лимитите, не трябва да има никакъв контрол върху определените средства, които се набират от данъкоплатците. В никакъв случай, но ще се наложи друг начин на контрол, друг начин – съществува и такъв – в който може би да бъдат ангажирани в този контрол, пестеливите разходи, самите здравноосигурени лица.