Омбудсманът Диана Ковачева към КЕВР: Легитимно и справедливо е цената на тока да падне

Омбудсманът Диана Ковачева не подкрепя проекта за решение на КЕВР, с който цената на тока се запазва същата, въпреки че тази на природния газ намаля с над 40%. Заради мерките за сигурност, свързани с коронавируса, омбудсманът заяви позицията си на заседанието на регулатора по скайп-връзка, а по-късно тя изпрати до комисията и писменото си становище

виж повече >

bulgaria-news.bg / 22 август 2009 г.

Лимитите на НЗОК са незаконни

Невена Картулева
 
Омбудсманът Гиньо Ганев поиска законодателни промени за здравето, които да елиминират ограниченията. Заради ниското качество на лечебното обслужване у нас умират 7000 души годишно.
 
„Въвеждането на лимитите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) нарушава правата на пациентите, защото тези лимити противоречат на основни принципи от закони за здравето и от Конституцията”. Това заяви националният омбудсман Гиньо Ганев по време на пресконференция, на която представи становището си за „Правата на човека и лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ”. По повод сигнали на граждани, представители на лечебни заведения и пациентски организации преди две седмици омбудсманът започна проверка по собствена инициатива за въздействието върху правата на пациентите на въведените от НЗОК ограничения на издаването на направления за консултации и изследвания от личните лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ. „С поставянето на лимити равнопоставеността на осигурените граждани изчезва. Извършва се и неправилно остойностяване на клиничните пътеки.”, твърди Гиньо Ганев.
 
Омбудсманът беше категоричен че НЗОК упражнява монопол, който трябва да бъде разбит. „Практиката на принудителното заплащане е голямото поле и подводните води на това, което се нарича корупционна практика”, обясни Ганев ефекта от здравноосигурителната система.
 
„Какво може да направи лекарят за свой пациент след като лимитите му са изчерпани? Той може да го върне или пък да поеме риска да му издаде направление, след което да носи отговорност. Тези, които не могат да получат медицинска помощ имат и друга възможност – да заплатят съответния преглед. Но тогава възниква въпросът „защо трябва да се осигуряваме?”, каза Росица Тоткова от екипа на националния омбудсман.
 
Гиньо Ганев поиска от Министерския съвет да внесе в Народното събрание предложение за законодателни промени, които да доведат до отпадане на лимитите в болничната и извънболничната помощ. Той призова здравният министър да гарантира откритост и прозрачност при обсъждането и приемането на всички решения в здравеопазването.
 
Близо 7 000 души умират годишно в България заради ниското качество на здравното обслужване, сочат резултати от огласеното през юни проучване по проекта "Подобряване на практиките, свързани с насочвания от извънболничната помощ за болнично лечение" по поръчка на НЗОК.
 
„Стига с тези тайнства. Хората имат чувството, че там се прилага кастова психология. БЛС, БЗС трябва да направят всичко, което е нужно, за да отпаднат лимитите. БЛС трябва да отстои общественият си дълг, а не да се изживява като казионна организация”, коментира още омбудсманът.
Принципът на солидарност на здравната ни система също е нарушен от въведените лимити. Според становището на Гиньо Ганев, е необходимо въвеждане на ефективни мерки за контрол върху изразходваните средства в системата на здравеопазването.