Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к „Делник” / 13 октомври 2009 г.

На 12 октомври 2009 г. Гиньо Ганев проведе срещи с общински съветници, служители на общинска администрация и граждани в град Елхово. По време на срещите бяха обсъдени различни въпроси, свързани с дейността на националния омбудсман, местните посредници както и проблеми на жалбоподатели от Елхово.

Омбудсманът - рупор на обществения контрол

Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев се срещна с общински съветници, служители на общинска администрация и граждани в Елхово. Инициативата е на председателя на Общински съвет - Елхово Стоян Овчаров.
 
По време на срещите Гиньо Ганев говори за ролята и дейността на омбудсмана на републиката и на местните обществени посредници. Омбудсманът е застъпник за правата на гражданите и съдейства за решаването на спорове между тях и държавните и общински органи. Той е високоговорител на обществения контрол и застъпник на правата на човека, подчерта Гиньо Ганев, и допълни, че той не може да отмени решението на един административен орган, но може чрез своите аргументирани становища да убеди този орган да отмени своя акт или да прекрати лошите си практики.
 
Местните омбудсмани се избират в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация. За избор на посредник са нужни 2/3 от гласовете на общинските съветници. Този текст прави Закона неработещ е мнението на Гиньо Ганев и сам по себе си обрича посредника на зависимост. Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от Общинския съвет. В страната има 25 обществени посредници. Те не са част от администрацията на омбудсмана на Републиката, но той им осигурява методическа помощ в тяхната работа. Правомощията на обществените посредници включват приемане и разглеждане на жалби и сигнали срещу действия на местната администрация, извършване и проверки по постъпилите жалби и сигнали, отправяне на препоръки и предложения до наблюдаваните органи. Извън правомощията на омбудсмана са споровете между граждани, и между граждани и техни организации.
 
Гиньо Ганев изслуша с внимание и гражданите, които поставяха пред него както лични, така и обществено значими въпроси. Като преобладаваха обаче личните проблеми, голяма част от които не са от компетенциите на омбудсмана, защото засяга лични частни спорове и са повече за компетентните органи, като съда и полицията. Все пак обаче имаше и въпроси за качествата, които трябва да притежава омбудсманът и вариантите да остане независим, когато има толкова предпоставки за създаване на обвързаности.