Поименен списък на пенсионерите, които получават ваучери на стойност 20 лв. от кампания „Великден за всеки - дари празник на баба и дядо"

До момента 15 600 пенсионери получават ваучери от първия транш на Националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, организирана от омбудсмана Мая Манолова.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

БНР (Хоризонт) - Преди всички / 14 юни 2010 г.

 


Дискусията за делегираните бюджети на болниците

            Гиньо Ганев, омбудсман
Водещ: Пациентът между правото на медицинска помощ и делегираните бюджети. Това е темата на дискусия, която организира днес националният омбудсман. Повод за нея са многото сигнали, които Гиньо Ганев е получил през последните месеци заради недостатъчното финансиране на лечебните заведения. Според него правата на пациентите не са добре защитени, а някои административни решения ограничават допълнително тези права. Общественият защитник посочи като пример делегираните бюджети за болниците и припомни, че още миналата година е излязъл със становище, че лимитите водят до неравнопоставеност между пациентите и до ограничаване на конкуренцията между здравните заведения. Още от интервюто на Снежана Иванова с Гиньо Ганев.
Гиньо Ганев: Законът за бюджета на НЗОК за 2010 година, който е приет, определя, че НЗОК определя така нар. делегирани бюджети на здравните заведения за болнична помощ. От началото на годината, вече изтекоха няколко месеца, НЗОК изплащаше дейността на болниците по два пъти – веднъж до размера на определения пак от НЗОК делегиран бюджет и след това като се направи една задължителна проверка, за да няма измама и се провери каква дейност е извършена от болницата плащаш фактически извършената дейност допълнително. Но сега с едно решение на УС на НЗОК са определени правила. Тези правила имат, разбира се, задължителен характер и това са правила за определяне именно на делегираните бюджети като стойности за дейностите на болницата в медицинска помощ. Най-общо размерът на тези бюджети се равнява на миналогодишните разходи. Тези миналогодишни разходи са до един предел, но всъщност, ако има свободен избор на болнично заведение и парите, ако миналата година са стигали, защото толкова е отчетено, за 60 души болни, тогава, когато дойде 61 или 62 и се окаже, че няма такъв делегиран бюджет за тези кандидати да се лекуват в даденото болнично заведение, тогава какво правим – изоставя се пациента, казва му се, че няма пари. Това не е възможно, като се има предвид, както се казва характерът на медицинската помощ и това, че ние сме пациенти, гражданите, от момента, в който имаме нужда именно от медицинска помощ, за да преодолеем страдание, болка или друго неудобство с медицинска квалификация.
Репортер: Все пак средствата на НЗОК са ограничени?
Гиньо Ганев: Разбира се, че са ограничени, но има един принцип, който не съм го въвел аз, нито институцията омбудсмана – парите следват болния,а не следват болницата, така че парите ще бъдат толкова, колкото болни, реално преценени има иначе цялата идея за здравеопазването, целият механизъм на подпомагането на гражданина като пациент просто не може да бъде нито реален, нито съответстващ на нуждите на хората.
Репортер: От касата дават много примери с излишни хоспитализации на пациенти?
Гиньо Ганев: Разбира се, че има такива лоши примери и никой не е казал в никакъв случай, че се искат безгранично много пари, защото някои лекари, някои болници искат да хоспитализират и затова по този начин живеят по-спокойно като болнично заведение. При един много строг контрол, при един реален поглед би трябвало истинските болните, тъкмо нуждите на болните да определят и парите за болниците, така че дискусията, в която ще се включат директори на болници, тези, които имат тези университетски характери, другите по-големи, които са в цялата страна, освен директори на болници тук ще дойдат представители на пациентски организации, всички тези хора ще бъдат събрани.
Репортер: Това обае няма ли да е поредната кръгла маса, от която не следва нищо?
Гиньо Ганев: Аз никак не искам да повторя думите, защото не е така. В многобройните случаи, в които след своите проверки омбудсмана констатира нарушаване, даже тежко застрашаване на правата на човека и на гражданина и прави своите препоръки, защото той няма за щастие административна власт, но има морална власт и силно обществено влияние, всички случаи, в които такива недъзи на администрацията са констатирани, администрацията се съобразява с тези напълно оправдани от гледище на закона, от гледище на правата на човека и на човешкия морал.
Репортер: Не съм съгласна, защото вие миналата година имахте становище по отношение на лимитите, че това води до равнопоставеност на пациентите, до ограничаване свободата на конкуренцията между здравните заведения и нищо не последва.
Гиньо Ганев: Тук сте напълно права. Още миналата година омбудсманът след огромни проверки, оплаквания, анализи, консултации у нас и в чужбина се противопостави на така нар. лимити в болниците, но до този момент тъкмо това не е прието от органите, които правят реалната, обективната политика в областта на здравеопазването. Така че някои идеи от миналата година ще бъдат напомнени с по-друг език и ние трябва да свикнем с голямата мисъл, че всъщност гражданите са тези, които правят общественото мнение и когато то е справедливо, щом управлението ние парламентарно, общественото мнение трябва да определя решенията, които ще се взимат и как трябва да бъдат валидни като норми на обществото, като норми в държавата, ако искаме да имаме не само държава, а държавност.