Омбудсманът Мая Манолова внася в Народното събрание проект за нов закон за съсловните организации на медицинските специалисти

Омбудсманът Мая Манолова обмисля да атакува в Конституционния съд чл. 3 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник- фармацевтите, според който, за да упражняват професията си, те трябва да членуват в съответната съсловна организация. Това обяви днес в гр.

виж повече >

в-к "Дръстър" / 31 юли 2010г.


Общественият посредник Румяна НАНКОВА: "Институцията "Омбудсман" е призвана да се противопостави на лошите административни практики!"
 
Незабравка КИРОВА
Визитка

Румяна Чанкова

Дата на раждане: 16.10.1954 г.

Образование:

1969 г. - 1972 г. - средно образование - ПМГ "Климент Охридски" - ар. Силистра

1972 а. - 1976 а. - висше образование - СУ "Климент Охридски" - София, "философия", специализация "Социология"

1983 г. - 1986 г. - НПИ "Георги Димитров" - София, специализация "Социология на труда и трудовия колектив" 2008 г. - РУ "Ангел Кънчев" - дипломиран юрист

Професионален опит:

1976 г. - 1980 г. - Учител по философски дисциплини

1980 г. - 1983 г. - ОК на ДКМС Силистра

1983 г. - 1989 г. - Социолог - Автокомбинат Силистра

1990 г. - 2006 г. - Председател на КНСБ Силистра

2006 г. - Обществен посредникКак си представяхте работата на омбудсмана преди самата Вие да заемете това място?
- Представите ми бяха по-скоро общи, свързани с идеята за необходимостта от тази институция. Какво имам предвид?
 В резултат на дългогодишния ми опит на синдикалния фронт бях стигнала до няколко извода: изместването на планирания и гарантиран обществен трудов и социален живот с политическа, икономическа и информационна свобода създаде невероятни затруднения за обикновените хора - те не можеха да се справят сами на различните административни и управленски нива, не бяха въоръжени с необходимата правозащитна култура; вторият извод: трудовото ни и социално законодателство ставаше все по-сложно - не само за хората на наемния труд, но и за техните работодатели, следователно и прилагането му се оказа сложен процес, дейността на съдилищата се затлачи с трудови спорове; на следващо място - омръзна ни да слушаме за защитата на човешките права и това да се ограничава само в декларации и формалното им нормативно закрепване, гражданите вече се нуждаеха от превръщането им в трайна обществена практика. 

      Тези изводи провокираха в мен интерес към институцията омбудсман. Започнах да чета различни материали на тази тематика, запознах се с проф.С.Наумова, която работи две години като регионален омбудсман в гр.Русе по защитена европейска програма, запознах се с г-н Гиньо Ганев - вече в качеството му на омбудсман на Република България. 

      В мен се оформяте с всеки изминал ден надеждата, че именно омбудсманът е онази обществена фигура, която е призвана да посредничи между гражданите и институциите в сложния лабиринт на публичните администрации, може да привежда на обикновен език нормативната уредба, включително да оказва помощ и защита на хората, които сами не могат да се справят и са останали на практика извън всички социални системи - на здравеопазване, на подпомагане, без дом, и работа. 

      Особената значимост и необходимост виждах във възможността да открива проблеми, отнасящи се до големи групи от хора и до тяхното решаване. 

             -  Покриха ли се очакванията Ви и имаше ли разминавания?
 - До голяма степен очакванията ми се потвърдиха. По-големите разминавания се отнасят до конкретната организация на работа. Мислех, че омбудсманът ще работи в един по-благоприятен обществен климат на респект към основните права и свободи на гражданите, че органите на властта ще ангажират своята управленска воля по-активно при решаването на някои проблеми.
 - Силистренци ви познаваха преди всичко като синдикален лидер. Какво пренесохте от работата си в КНСБ тук, полагайки основите на една нова за нашето общество институция?
 - Работата ми в една голяма обществена организация, каквато е КНСБ, ми даде изключително много - невероятни контакти, експертност в трудовото и социално законодателство, умение за работа с различни хора, организация на работа с висок коефициент на полезно действие, търпение, последователност, упоритост в отстояването на определени позиции. До ден днешен поддържам контакти на експертно равнище с някои от водещите специалисти в КНСБ.
- Какво трябва да знаем за работата на обществения посредник? Пораснали ли сме да имаме обществен посредник?
- Ще отговоря първо на втория въпрос - ако изхождам от поведението на хората, които се обръщат за помощ и съдействие към обществения посредник - да, гражданите се ориентират много правилно във възможностите на тази нова за обществото ни институция - те знаят, че омбудсманът не разполага с власт, освен с властта на авторитета и компетентността. На това и разчитат. Що се отнася до конкретната работа на омбудсмана - тя постепенно става все по-разпознаваема за обществеността. Но има и много хора, които не знаят за нея. Прави ми силно впечатление, че повечето са млади хора. Според мен причината за това е не само, че е нова дейност, но и аз самата работих много, но твърде мълчаливо. Някои ме упрекват за това. Може и да е основателно, но ще Ви споделя моите мотиви. Повечето от жалбите се отнасят до живота и съдбата на конкретни хора или семейства, те разчитат на дискретност при решаването им. Когато имаме натрупвания по определени проблеми, безспорно се налагат изводи и обобщения за причините, довели до тези проблеми. В първите стъпки на дейността си позволих да споделя публично някои изводи, свързани с поведението на местните органи на управление и самоуправление относно отношението към общинската собственост. Последва остра реакция, при която веднага се постави под съмнение съществуването на институцията. Прецених, че е необходим период на бавно, но сигурно утвърждаване, постепенно създаване на отношения на доверие и зачитане - имам предвид както с различните администрации - на общинско и държавно ниво, така и с отделните граждани. В хода на конкретната работа необходимостта от дейността на омбудсмана се защитава най-добре.
- Споделете за този период от време какво научихте при контактите си с омбудсмана на България - Гиньо Ганев?
 - Взаимоотношенията обществен посредник - национален омбудсман не са в съподчиненост, нашите срещи са под формата на дискусии, теоретични конференции, опознавателни и информационни дни. В личните си разговори обаче аз съм силно респектирана от огромната ерудиция, невероятното слово и мисъл на общественик. Острият му поглед те пронизва, поставя те в ситуация на максимална концентрация на мисълта. Всеки един личен разговор ще остане в съзнанието ми завинаги. 

            Гиньо Ганев като омбудсман на Република България успя да напипа значими социално проблеми, публично да ги посочи и предложи тяхното решаване. Уча се от него и неговия екип. Опитвам се, колкото и трудно да е за сам човек, дейността на офиса в Силистра да е на добро ниво. 

         - През тригодишния си мандат с какви проблеми най-често се сблъсквахте? 

         -  Малка поправка – мандатът ми е от четири години. В някои общини на България мандатът на обществения посредник е от 5 години. Що се отнася до проблемите - ветрилото е изключително голямо - от социалните проблеми на безработица, подпомагане, здравеопазване, осигуряване, пенсиониране през множеството проблеми на устройство на територията до потреблението на масови услуги от доставчиците на ел.енергия, вода, телефонни и интернет услуги. Ако трябва да обобщя с няколко думи: до този момент тежестта се пада на групата жалби и сигнали по различни социални проблеми. 
       - Имало ли е моменти, когато сте попадали в безизходица и въпреки всичко да сте намирали правилното решение?
 - Много случаи в първия момент възприемам като лабиринт, от който няма излизане. Но търпението, познанията ми и твърде общите правомощия на обществения посредник са факторите, с помощта на които се намира решение. Хубавото в нашата работа е, че не работим в строго регламентирани рамки; можем и търсим нестандартни решения. Знаете, че нашето Верую е: Защита правата на гражданите като се съобразяваме с върховенството на закона, но заедно с това и с върховенството на правата на човека. Но трябва да призная, че има отделни жалби, които въпреки огромните усилия и направените консултации с изявени специалисти от съответната област, останаха нерешени, поне до момента. Гражданите потърсиха защита на своите права по съдебен ред, но и там не я получиха. Въпреки че вярвам в основателността на исканията им.
 - Спечелени каузи, с които се гордеете?
 - Радвам се като дете на всеки случай, в който гражданинът е получил удовлетворително решение на проблема си. Но считам, че в някои случаи ефектът от изразените становища и препоръки е значим - например дейността ми по отношение правата на инвалидизираните лица, чиито експертни решения на ТЕЛК са оспорени - до средата на 2009 година те оставаха без пенсия до произнасянето на НЕЛК - в много от случаите това бяха безработни хора, чийто единствен доход е именно инвалидната пенсия. Каква вина имат хората, че лекарите на Министерството на здравеопазването спорят с лекарите на НОИ? След много дълги спорове вече има положително решение на този проблем и за времето, през което лицето изчаква решението на НЕЛК, както знаете, то получава помощ в размер на социалната инвалидна пенсия, определена за всяка година със Закона за бюджета на РБ. Друг проблем, който бе разрешен благоприятно, е защитата на правото на гражданите с адресна регистрация в гр. Силистра да преминават през ГКПП - Силистра без надлежно залепен винетен стикер при излизане в посока Република Румъния. Агенция „Митници" и НА "Пътна инфраструктура" потвърдиха тази нормативно определена привилегия за гражданите на Силистра и всеки град, на чиято територия се намира ГКПП. 

         Друг случай е изплащането на допълните трудови възнаграждения на учителите по Националната програма „Диференцирано заплащане" за учебната 2007/2008 год. Въпреки, че отдел"Образование" при община Силистра и дирекция „Областна инспекция по труда" - Силистра заеха позиция, че тези средства не се полагат за напусналите, уволнените или преместените в друго училище учители, след продължителна кореспонденция с Министерството на образованието най-после бе дадена ясно и точно указание, че учителите имат право на допълнителното възнаграждение, щом са работили 7 месеца и трудът им е оценен по надлежния ред. Това са все спечелени каузи, защото е преодоляван сериозен отпор от отделни хора или институции. 

       - Мислите ли, ме обществото правилно оценява работата Ви? 

       - Не съм сигурна, че съм добре информирана за това как гражданите оценяват институцията. По принцип времето на нейното съществуване е твърде кратко, за да може да се даде обективна оценка. На един по предишен въпрос Ви споделих, че не давах в достатъчна степен гласност на своята работа. Поне не както когато работех в синдиката. Може би хората не са свикнали да бъда така мълчалива. Но мисля, че е важно да се поставят здрави основи на една толкова нова и необичайна дейност за нашата действителност, да се изградят работещи отношения с институциите, на базата на емпирията да се направят първите изводи вътре в кухнята на работата. В крайна сметка съм поела риска да работя за изграждане на институция, която да е не само острието на справедливостта, но и да успее да работи много активно с местните власти. Защото именно те поради своята близост с хората са в най-добрата, но и изключително отговорна позиция да гарантират спазването на правата, да анализират ситуацията на най-наболелите проблеми и да вземат решения в сфери като образование, здравеопазване, обществен ред и сигурност, жилищна политика. 

       - Когато почукате на нечия врата е търсене на правдата, как помага упорството Ви? Не е тайна за никого, ме трудно бихте признали поражение? 

       - Позволете ми малка корекция - аз трудно бих допуснала поражение. Иначе като всеки човек допускам грешки и не се притеснявам да си ги призная. Вие, журналистите, ме познавате добре и знаете, че често се шегувам със себе си. Иначе как бих издържала на огромното натоварване без да показвам, че то е наистина такова. Ще ви призная нещо: когато почукам в търсене' на правдата, най-напред на помощ идва не упорството ми. Дългогодишният ми организационен и експертен опит ми помагат ежедневно. На практика аз работя с хора, с които и преди по един или друг повод съм имала служебни взаимоотношения. Упорството започва, където свършва добронамереността и разумността. 

        - Най добрите и най-лошите думи, които сте чули по адрес на институцията Омбудсман 

        - Най-добрите думи са изречени от граждани, които са получили подкрепа и защита по техен проблем, най- лошите - безразличие или съмнение в необходимостта от съществуването на институцията. Но всеки има право на свое мнение. Би било честно обаче, когато се изразява мнение, то да е подплатено с преки впечатления. Иначе е несериозно или поръчково.
- На прага сме на конкурс за омбудсман и съм сигурна, че ще участвате в него. С какво мислите, че ще сте по-добра от останалите кандидати? Какви качества трябва да притежава човек, който иска да защитава интересите на обикновените хора в борбата с бюрокрацията?
 - Да, ще участвам в конкурса. Мисля, че така трябва и това е коректното поведение пред моите съграждани. Община Силистра е инвестирала в продължение на цял един мандат в мен - имам предвид, че колкото и подготвен да е предварително човек, той продължава да трупа опит. Този опит трябва да бъде използван. Не зная кои са останалите кандидати, за да мисля, че съм по-добра. Всеки е това, което е. Целият ми живот е преминал в гр. Силистра, хората ме познават, знаят моите умствени, морални, човешки качества. Оттук нататък аз не мога да се представям в някаква друга светлина. Всеки е с миналото и настоящето си, т.е. за какъвто и да се представяш, рано или късно те разпознават. Колкото до това какви качества трябва да притежава човек, който иска да защитава интересите на други хора - могат да се изредят много положителни качества, но аз бих посочила три, които според мен са много важни - първо: да остави своите лични интереси на заден план, т.е. да е човек общественик. Не може до вчера да си развивал собствен бизнес и изведнъж да го изоставиш и да подчиниш ежедневието си само на обществени проблеми. Такива хора няма. Второ: омбудсманът трябва да е юридически подготвен, въпреки че не се изисква по правилник. Ако има избрани обществени посредници в България, които не са юристи, то задължително техните сътрудници са такива. Иначе е несериозно да се мисли, че може да се упражни защита. И трето: задължително трябва да е упорит, политически свободен човек, със собствено мнение и собствено лице.
- Очаквате ли честна борба и безпристрастно отношение от страна на комисията по избора? публично известно е, че в града се слухове за предизвестен конкурс? 

           - Мога да участвам само по честен и почтен начин. Всичко друго е извън мен. Каквито и слухове да се носят, каквито и опити да се правят конкурсът да се реши по приятелски, аз дълбоко вярвам, че общинските съветници ще подходят разумно и политически отговорно. Може и да бъда упрекната в идеализъм, но все още вярвам, че институцията омбудсман не се продава, за да бъде купена.
Иначе ще загубим по пътя на опорочен конкурс и избор главната идея - че омбудсманът е институция, призвана да се противопоставя на лошите административни практики, че тя ще отстоява правата на хората, като работи за изграждане на една по-голяма обществена чувствителност към проблемите на отделния гражданин с неговите права и човешко достойнство.