Окончателни списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение

След изтичане на установения срок (5 юни 2019 г. – 7 юни 2019 г.) Комисията, създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България, проведе заседание и установи, че не са постъпили искания от организациите и кандидатите за членове на Съвета за наблюдение, включени в публикуваните списъци от 4 юни 2019 г., за:

виж повече >

Информационна агенция "CROSS" / 6 август 2010г.

Омбудсманът иска ефективно разследване на случая с полицейско насилие в Кърджали
 
 
 
 

 
  06 август 2010 г. 
 
 
 
Омбудсманът Гиньо Ганев иска ефективно разследване на случая с полицейско насилие в Кърджали от 23 юли 2010 г., който получи и широк и тревожен обществен отзвук.
  Омбудсманът на Република България, както и редица други висши държавни органи, беше сезиран с жалба от г-жа Айсел Мустафова, в която се съдържат оплаквания от полицейско насилие и от противоправно нарушаване на неприкосновеността на семейното й жилище, се казва в позиция на институцията.
В свое Становище по този случай, изпратено днес до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи, до главния прокурор, до председателя на Народното събрание и до постоянната парламентарна Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите и петициите на граждани, Гиньо Ганев подчертава, че европейските правозащитни стандарти изискват в подобни случаи задължително да се проведе ефективно разследване от прокуратурата и полицията.
По-рано тази седмица, омбудсманът Гиньо Ганев се срещна и с жалбоподателката Айсел Мустафова и нейното семейство, които представиха твърденията си, че цивилни полицаи са нахлули в дома им след 23.00 ч. на 23 юли т.г. без да се легитимират и без да представят акт, въз основа на който извършват действията си, причинявайки им страх и безпокойство, че преживяват противозаконно нападение. Твърди също, че полицаите са използвали сила срещу заварените в жилището хора като са „повалили и поставили белезници” на съпруга й,  „блъснали и насочили пистолет” към нейната глава,  „ритали” племенника й, „блъснали” и „спукали главата” на дъщеря й. Твърди се също, че присъстващите не са предизвикали действията, не са оказали съпротива, отворили са доброволно входната врата на жилището. Жалбоподателката представи и съответните съдебно-медицински удостоверения със заключения на съдебен лекар за получени от тях физически увреждания, медицинско удостоверение от Психиатрична болница, гр. Кърджали, с което се удостоверява посттравматично стресово разстройство на дъщеря й Ширин Мустафова, снимки, свидетелстващи за получените наранявания.
В Становището на институцията се подчертава, че:
1. Трайната  практика на Съда в Страсбург постановява, че когато има оплакване от жалбоподател за малтретиране от страна на полицията и са налице видими признаци на физическо или друго увреждане, тежестта на доказване се прехвърля върху органа, който е провел съответната акция или следствено действие. С други думи, щом има данни, че гражданин видимо е пострадал по време на полицейска акция или докато е бил задържан, неговото оплакване трябва да се разглежда като обосновано съмнение за полицейско насилие и не гражданинът, а полицейските органи трябва да представят убедителни доказателства, че нараняванията и медицинското състояние на пострадалия не са получени при действията на полицейските служители или са резултат от законосъобразно действие на полицията.
2. Установени са три задължителни изисквания към държавите-страни по Конвенцията при извършването на подобни разследвания: те трябва да бъдат а) изчерпателни, б) ефективни и в) да водят до разкриване и наказване на нарушителите. Това означава, че разследванията трябва да бъдат бързи и навременни, да не са с уклон към защита на полицейските служители и да се извършват от компетентни органи, които биха могли да ангажират и съответната наказателна и дисциплинарна отговорност на виновните служители, в случай, че има такива основания.
3. Наред с това разследващите екипи трябва да са независими от органите, чиито действия се разследват, както йерархически и институционално, така и практически. В хода на самото разследване трябва да бъдат разпитани всички полицейски служители, участвали в инцидента и да се постави акцент върху събирането на обективни доказателства чрез криминалистични и съдебно-медицински експертизи и др./ВС/