Омбудсманът Мая Манолова ще раздаде в църква и джамия в гр. Кърджали пакети с храна, събрани от кампанията „Великден за всеки“

Утре, 22 април 2019 г., омбудсманът Мая Манолова ще посети гр. Кърджали, където ще дари 500 пакета с хранителни продукти на социално слаби и възрастни хора.

виж повече >

в-к "Янтра днес" / 09 септември 2010г.

 
Според омбудсмана Гиньо Ганев ОбС - В. Търново трябва да смени Наредбата за местните такси
Омбудсманът Гиньо Ганев препоръча на ОбС - В. Търново да промени Наредбата за мeстните такси, защото противоречи на Закона за местните данъци и такси и ощетява гражданите.
Становището на омбудсмана е след жалба от търновци, че ОбС им е отказал да ги освободи от плащането на такса смет за имот, който не са ползвали през годината. Според общинската наредба гражданите могат да се освободят от такса битови отпадъци за имотите, които няма да използват през годината, ако подадат декларация за това до 30.11. на предходната година.
Този текст в Наредбата е в законово противоречие и ощетява хората, които са придобили имот след тази дата, няма да го използват през годината, а трябва да плащат дължимите такси, посочва в писмото си Гиньо Ганев до председателя на ОбС В. Търново Александър Чокойски.
Омбудсманът препоръчва да бъдат взети необходимите мерки спорният текст в наредбата да бъде променен.
Здравка МАСЛЯНКОВА