Омбудсманът Мая Манолова внася в Народното събрание проект за нов закон за съсловните организации на медицинските специалисти

Омбудсманът Мая Манолова обмисля да атакува в Конституционния съд чл. 3 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник- фармацевтите, според който, за да упражняват професията си, те трябва да членуват в съответната съсловна организация. Това обяви днес в гр.

виж повече >

в-к "Борба" / 10 септември 2010г.

 


 
 

Омбудсманът предлага да се промени таксата за смет за неизползваеми имоти във В. Търново
Стилян НАЙДЕНОВ

Омбудсманът на републиката Гиньо Ганев е изпратил писмо до Великотърновския общински съвет, с което дава становище, че местната наредба за данъци и такси трябва да се преразгледа в частта й за такса смет. Според него от тази такса трябва да се освобождават и имоти, които не се ползват за период, по-малък от година.
По нормативния акт, по който се работи в старата столица, таксата за събиране и извозване на боклуци не се начислява единствено за сгради, които не се ползват минимум година. За да стане това, се подава декларация до 30 ноември на предходната година. Така собственици могат да се освободят от налога по законосъобразен начин.
Според Гиньо Ганев обаче условието имотът да не е използваем поне за година противоречи на нормативната уредба.
За него и по-малък период е достатъчно основание.  Ако на тази основа се промени наредбата, ще последва вълна от искания за освобождаване от такси за смет, доста от които ще бъдат спекулативни, прогнозират в Общинския съвет, от където ще решават дали да правят промяна в наредбата.
Местният парламент многократно е отказвал да освободи от данъци и такси хора, които твърдят, че обектите им стоят и не се използват изобщо.