Окончателни списъци за участие на организации и кандидати в Съвета за наблюдение

След изтичане на установения срок (5 юни 2019 г. – 7 юни 2019 г.) Комисията, създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България, проведе заседание и установи, че не са постъпили искания от организациите и кандидатите за членове на Съвета за наблюдение, включени в публикуваните списъци от 4 юни 2019 г., за:

виж повече >

в-к "24 часа" / 05 октомври 2010г.Предпочитам стръмната страна на живота пред тъмната

 
Днешният ни живот е една омбудсманиада

            ГИНЬО ГАНЕВ
В целия модерен свят и у нас омбудсманът има една-единствена мисия - да защитава човека от проявите на лоша администрация, с които се нарушават или даже само се застрашават неговите права и основни свободи... Сто пъти съм казвал, че той стои на стража на човешките права, но не с пушка в ръка! А със силата на гражданския контрол и на справедливото обществено мнение, на което е високоговорител. Въоръжен е с три главни букви „П": предложения, препоръки и посредничество.
Омбудсманът въобще, а за българския - свидетелствам лично, участва в борбата между доброто и злото, събрани в кълбото на живота. Както това е било и вероятно ще бъде през всичките времена на вечността. Той не е въвлечен, а е увлечен в тази борба. С осъзнат служебен дълг, с гражданска съвест и кураж и с нравствената си привързаност към добродетелността, справедливостта и човешката доброта.
Свети Августин Блажени казва, че Бог е търпелив към злото, защото е вечен. Но омбудсманите не са даже полубогове и въобще не са обожествени и нямат право да търпят дълго проявите на лоша администрация!
Затова мисля, че мога да си позволя да кажа: Както „Илиада" е разказ за живота и мисленето на древните гърци, така нашият живот днес е една „Омбудсманиада".
Обхванат от това хрумване, започнах да говоря и да измислям, да споделям с приятели и да записвам текстовете на тази книга. Те нямат нищо общо с епохалната и енциклопедична, гениална и вечна творба на Омир.Тази „Омбудсманиада" (ИК "Сиела") е съставена предимно от кратки фрази, присъщи на афористичния ми и анекдотичен начин на изразяване. Окуражава ме великолепната сентенция, че афоризмът е портативната форма на мисълта.
(Със съкращения от увода на автора към книгата - луксозно издание с твърди корици, 400 стр.)
 
 
Излезе книга с оригиналните и мъдри мисли на омбудсмана Гиньо Ганев 
Да търсиш истината и справедливостта по едно оплакване на гражданин, понякога е дълъг и мъчителен процес.
Но ти не можеш да се почувстваш отегчен и да кажеш, че литургията е дълга.
Другите с основание ще ти отговорят, че литургията ти изглежда дълга, защото твоята привързаност към вярата в справедливостта е къса.
***
В стремежа си към бързина на правораздаването не трябва да подражаваме на случая с Робеспиер:
На 27 юли 1794 г. той е бил изправен пред революционния трибунал в Париж, а на следващия ден, 28 юли, е бил екзекутиран заедно с 21 свои приближени на Площада на революцията.
Би било добре винаги да разграничаваме бързината от прибързаността.
***
Той беше безкористен човек, а го убиха заради пари.
***
Предпочитам стръмната страна на живота пред тъмната му страна. Макар че втората може да се окаже по-гладка.
***
Силното ми желание е канцелариите на омбудсмана да бъдат един интеграционен офис на различни.
На различни, но не на всякакви.
***
Управници!
Не се оправдавайте с латинската сентенция, че данъците са нервите на държавата!
И не лазете чрез тях върху нервите на гражданите.
***
Храмът е място, където сълзите намират утешение.
***
Да не отдаваме на избавлението атрибутите на победа!
***
Гражданското общество е дошло у нас, когато няма да има човек, който проси за правата си. А ще ги иска!
Тогава омбудсманът ще може да каже, че е настъпил най-щастливият му ден. И ще има гордостта, че е допринесъл за него.
Но тогава!
***
Винаги съм казвал патетично:
- Администрацията е просто слуга на гражданите!
Но никога не съм искал да кажа унизителното:
- Администрацията е прост слуга на гражданите! - както веднъж бяха сбъркали коректорите в един вестник.
***
Гражданин се беше оплакал възмутено, че един администратор е предпочел печалбата пред патриотизма.
Оказа се прав!
***
Приказваш много, администраторе!
Но с всичката своя словоохотливост ти няма да можеш да оправдаеш това, което не може да бъде оправдано.
А нищо не може да бъде оправдано, ако става дума за нарушаване на едно човешко право и това нарушаване е свързано с твоето участие.
Даже ако се позоваваш на някаква висша политическа целесъобразност, която твоето поробено от администрацията съзнание приема като знак на провидението.
***
Апостолите казват, че любовта заслужава само любов.
И аз съм сигурен, че заслужава. Но не съм сигурен, че винаги я получава!
***
При всички случаи трябва да се възправяме срещу посегателствата на човешките права!
Да събираме колкото е възможно повече и по-големи морални сили и да се противопоставяме!
Не само когато е трудно!
А и когато е невъзможно!
***
Веднъж на заседание на парламентарната комисия по правата на човека един народен представител ме попита:
- Като отчитате различните аспекти на дейността си като омбудсман, все пак не сте ли имали случаи на разочарование, безпокойства и тъга?
- Имал съм, разбира се - отговорих. Такива са случаите, когато се констатират устойчиви прояви на лоша администрация, а нейните дейци упорстват, че в тези случаи те точно са прилагали законовата норма. Трудно се разбира от служителите, че буквалното прилагане на правната норма не винаги е достатъчно.
Справедливостта налага понякога да се отиде отвъд буквата на закона, защото там често живеят правата на човека.
В територията, която се простира след законодателното изречение, трябва да повърви административният служител, ако иска да брани едно или друго човешко право. Ако не предприеме такова пътешествие, когато то е било необходимо, аз се чувствам тъжен и разочарован.
***
Да си добряк, не значи, че си добър гражданин.
***
След толкова години на промяна най-после трябва да се създадат нови демократични и конституционни нрави. Но как да се създадат нови нрави, когато обичаите са стари?
***
Данъчните задължения не са търпими, а носими. Те според юридическата терминология са наистина носими, но въпросът е да не са непоносими.
***
Лесните сълзи са подозрителни.
***
Има журналисти, които не правят разлика между новината и клеветата. Не защото не могат, а защото не искат.
Не са много, но ще ги срещнете, ако четете много вестници.
***
Къде бях чел, че най-доброто средство срещу косопада е гилотината.
***
Оставих самотата и самоизмамите зад себе си. Но кой знае дали не пътувам пак към тях...